Wat is NLP ?


NLP is één van de meest effectieve communicatie technieken die er bestaat. Al bijna veertig jaar oud, maar nog heel erg in beweging en in ontwikkeling. Het aantrekkelijke van NLP is dat het een open-source karakter heeft. Natuurlijk hebben we heel veel te danken aan de grondleggers Bandler en Grinder, maar de tijd staat niet stil. Zeker bij Mindable realiseren we ons dat de ontwikkelingen op het gebied van de kennis van bewustzijnsontwikkeling en communicatie de laatste jaren een enorme vlucht genomen heeft.

NLP is tot stand gekomen door op een heel systematische manier te kijken mensen die bepaalde bekwaamheden hebben. Wat doen deze mensen dan qua voelen, denken en doen wat maakt dat ze zo succesvol zijn. Om vervolgens deze strategieën te kopiëren en over te nemen. In NLP termen heet dat modelleren. Zo kun je motivatie -  en creativiteitstrategieen modelleren. Dus de centrale vraag bij NLP is vooral hoe je zaken aanpakt op een manier die voor je werkt.


 

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro.

Neuro betekent in dit geval het samenspel tussen onze zintuigen, onze geest, ons zenuwstelsel en ons lichaam.

Linguïstisch.

Met linguïstisch doelt men op de betekenis van taal in onze manier van denken, voelen en handelen. Met taal organiseren we ons denken en de manier hoe we naar onszelf en de buitenwereld kijken.

Programmeren.

We zijn allemaal voor een groot deel geprogrammeerd, dat is aan de ene kant een goed bericht. Stel je voor dat je bij alles wat je doet zou moeten nadenken, dat zou een heel onhandige en vermoeiende zaak zijn. Aan de andere kant hebben we lang niet altijd in de gaten dat we door die automatismen ook vaak dezelfde problemen voor onszelf creëren. Het gaat dus over het herkennen van automatische patronen en ze zo te veranderen dat je gewenste resultaten kunt behalen.

Een officiële definitie van NLP is: NLP is het bestuderen van de structuur van de subjectieve ervaring, modelleren en een communicatie-model.


  • Met de structuur van de subjectieve ervaring bedoelen we alle aspecten waar jouw ervaring uit bestaat. Hoe ziet onze binnen- en onze buitenwereld eruit? Hoe leren we ook ons onbewuste daarin meer en meer kennen. En welke invloed heeft ons onbewuste op ons gedrag.
  • Met modelleren wordt een heel gestructureerde manier van het blootleggen van de strategie van zogenaamde experts bedoelt. Hoe kijk je de kunst af bij een ander en hoe leer je die vaardigheid zelf aan.
  • Verder is NLP een uitgebreid model voor communicatie. Hoe leer je jezelf kennen in je manier van communiceren en hoe herken je patronen bij een ander, zodat je daarop kunt aansluiten.


We gebruiken bij NLP het NLP Communicatie model. Dat is een model wat duidelijk maakt hoe je je omgeving waarneemt, hoe je die informatie filtert en verwerkt, en hoe je dan vervolgens tot gedrag komt. Door op al die aspecten te leren inzoomen, leer je patronen bij jezelf en anderen te herkennen die zowel kunnen belemmeren als je in je kracht kunnen zetten.


Door op die manier inzicht te krijgen kun je blijvende veranderingen aanbrengen in jouw functioneren zodat je op welk vlak dan ook betere resultaten kunt neerzetten. Zowel in je persoonlijke leven als in je professionelen praktijk. Bijvoorbeeld, als je in de zorg werkt ben je beter in staat om contact te leggen met patiënten en familieleden. Als je manager bent kun je beter sturen op resultaten en tegelijkertijd verbinding houden met je medewerkers. In het onderwijs kun je betere inspelen op de leerstrategieën van de leerlingen. Et cetera.


Tijdens de NLP opleidingen krijg je uitgebreid de gelegenheid op een heel gestructureerde manier te leren reflecteren op jouw denken (metacognitie) doen en voelen. En wat de relaties. daar tussen zijn.


Tijdens de NLP opleiding bij Mindable leer je nlp technieken praktisch toe te passen die je helpen:

  • beter te communiceren
  • jezelf beter te leren kennen
  • je eigen drijfveren en motivatiestrategieën te kennen en te beïnvloeden
  • experts te modelleren
  • jezelf zodanig te ankeren dat je meer grip krijgt op je denken doen en voelen


 Begrippenlijst:

Artikelen in Wat is NLP?

Outcomemodel
Als je weet wat je wilt en als je voor jezelf doelen hebt geformuleerd, heb je...
Hoe is NLP ontstaan?
 Het ontstaan van NLP. In de zeventiger jaren hebben Bandler en Grinder NLP...
Wat zijn de vooronderstellingen van NLP?
De vooronderstellingen die aan de basis liggen van NLP Deze basisstellingen...
Kerntransformaties
Kerntransformatie proces 1 Een deel kiezen om mee te werken a Stel vast met welk...
De logische niveaus van Impact. (Bateson en Dilts)
Het model van de logische niveaus De logische niveaus - Model (Engelstalige...
Ankeren
Als je een bepaald liedje hoort, ben je in gedachten terug op die camping in...
Inhoud NLP-practitioneropleiding
Vooronderstellingen NLP De vooronderstelling zijn aannames/overtuigingen, die...
IEMT
                     INTEGRAL EYE MOVEMENT THERAPY ...
Wat is een metafoor?
Metafoor Al eeuwenlang vertelt men met veel plezier verhalen en wordt er met...
Wat is Rapport?
Soms klikt het meteen met iemand. Dan kun je heel makkelijk contact leggen en...
Model of the world (MOW)
Model of the World (MOW) We kijken allemaal op een andere manier naar de wereld...
Modaliteiten. Representatie-systemen
Modaliteiten Op ieder moment komen er ontelbaar veel zintuiglijke prikkels bij...
Submodaliteiten
Submodaliteiten Modaliteiten (beeld, geluid, gevoel, geur en smaak) zijn...
Het metamodel.
We gebruiken allemaal taal om aan te geven wat we willen, wat we bedoelen en wat...
De logische niveaus van impact
Vaak ben je je niet bewust van je gedrag. Je reageert op omstandigheden, op...
Sequitor
Sequitor Het outcomemodel is een NLP-methode om een doel te bereiken. Door het...
Milton model
Er zijn mensen die een meester zijn in het vertellen van verhalen. Je blijft...
Herkaderen
Herkaderen   Elke ervaring vindt plaats in een bepaalde context....
Visual Squash
Visual Squash Herken je dit? Je hebt een gewoonte waar je vanaf wilt. Maar op...
De vooronderstellingen van NLP
Vooronderstellingen Bandler en Grindler, de twee grondleggers van Neuro...
Tijdlijnen
Tijd glipt letterlijk door je vingers. Het is niet iets dat je kan zien, horen,...
Six step reframing
Waarschijnlijk ben je het je niet bewust, maar je persoonlijkheid bestaat uit...
Acht stappen communicatiekader
Als er problemen tussen mensen ontstaan, is de kans groot dat de communicatie...
Drie perceptuele positie
Je kunt de wereld om je heen vanuit diverse percepties (invalshoeken) bekijken....
Matchen en mismatchen
In een gesprek dat goed loopt, is rapport opgebouwd. Dat kan doordat je bent...
Backtracking
Backtracken   Het is fijn als je een gesprek voert en de ander blijkt je...
Chunken
Chunken   Mensen praten allemaal verschillend. De een weet prachtige...
Modelleren
Het is een methode van competentieoverdracht. Bij modelleren wordt...
Wat zijn de ontwikkelingen binnen de NLP-wereld?
NLP heeft vanaf zijn geboorte een hele ontwikkling doorgemaakt. In de jaren...
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

Geintereseerd in coaching?

Hoewel ik terug kan grijpen op een aantal krachtige coachingstechnieken (NLP, Mindfulness, ACT, systemisch werk, geweldloze communicatie), zijn die methodes nooit leidend in onze gesprekken. We gaan altijd uit van jouw coachsvraag en behoefte. Zodat we een open-mind kunnen houden voor wat zich in het nu aandient. 

Na een vrijblijvende intake waarin we kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan variëren van een kort durende traject tot een langere verbintenis. 


coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Wat kan ik voor je betekenen?

Plan dan hieronder vrijblijvend een afspraak, dan bespreek ik graag de mogelijkheden. 


Je bent van harte welkom. 

Meer informatie?