Herkaderen

Herkaderen

 

Elke ervaring vindt plaats in een bepaalde context. Herkaderen helpt om de positieve kant in een situatie te ontdekken, waardoor je meer keuzemogelijkheden krijgt. Je krijgt een ander beeld en je bent in staat om ander gedrag te vertonen. Stel dat het hard regent. Je kunt hier van balen en bedenken dat je nat wordt en dat het lastig is. Hoe fijn is het als je je tegelijkertijd realiseert dat de natuur er wél baat bij heeft. Dit geeft meteen een ander gevoel en dus ander gedrag.

Vooronderstellingen
Herkaderen is gebaseerd op twee vooronderstellingen die binnen de NLP zijn geformuleerd:
  • Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie.
    Jouw gedrag is een uiting van je intentie, die dus altijd een positieve insteek heeft.
  • De wereldkaart is niet het gebied.
    Je beziet de situatie vanuit je eigen ‘Model of the World’.

 

Het is goed om op deze manier naar je eigen gedrag te kijken en er betekenis uit te halen.

 

Andere betekenis

Je kunt kijken in welke situatie je gedrag wél gepast of geschikt is, waardoor je jezelf niet meteen een negatief stempel meegeeft. Denk bijvoorbeeld aan je innerlijke stem die aangeeft dat je zo traag bent. Soms is dit echter een goede eigenschap, omdat je zo de tijd neemt om een situatie in te schatten.

Op deze manier kun je ook kijken naar het feit dat je door griep geveld op bed ligt. Je bent geneigd om dit negatief te benaderen, maar je lichaam geeft aan dat het rust nodig heeft. Ga daarin mee, dan wordt ziekzijn minder erg.

 

NLP
Binnen de NLP-practitioner wordt op allerlei manieren gebruik gemaakt van herkadering. We werken daarbij o.a. met ankers, metaforen en deelpersonen. Zo is het mogelijk om op een heel andere manier tegen situaties aan te kijken, waardoor ze minder belastend zijn en zelfs positief kunnen uitwerken.
Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?