Wat zijn de vooronderstellingen van NLP?

De vooronderstellingen die aan de basis liggen van NLP


Deze basisstellingen zijn geen noodzakelijke waarheden. Het zijn eerder overtuigingen die we als nuttig ervaren in communicatie. Het zijn krachtige en zinvolle verklaringen over onze houding tegenover mensen en hun potentieel.
 • De betekenis van je communicatie is het effect dat je bereikt onafhankelijk van je intentie.
  • Als je de verantwoordelijkheid neemt voor je communicatie, dan verhoog je je mogelijkheden om je gedrag en reacties aan te passen aan het effect dat je communicatie heeft op de andere en aan de respons die hij/zij geeft.

 • Falen bestaat niet, er is alleen feedback.
  • 'Miskleunen', of 'faling' zijn etiketten die destructief kunnen zijn. Beschouw het niet bereiken van je doel eerder als een signaal dat je meer informatie nodig hebt om een grotere effectiviteit te bereiken in de toekomst. In dat opzicht kunnen we stellen dat falen eerder een soort van informatie is, een gelegenheid om te leren.

 • Mensen hebben de hulpbronnen, de middelen om hun doelstellingen te bereiken.
  • De hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties, die ons toelaten te zijn wie we willen zijn, en datgene te bereiken wat we willen. Hulpbronnen waarover we op een bepaald moment niet beschikken, kunnen we overnemen van anderen. Blijf voor ogen houden, dat als het ergens in de wereld mogelijk is, het ook voor jou mogelijk is. Het is enkel een kwestie van: "Hoe doe ik het?".

 • Aan de basis van elk gedrag ligt een positieve intentie.
  • Er is een verschil tussen het gedrag en de intentie. Het gedrag kan destructief zijn. De intentie die aanleiding geeft tot dat gedrag is positief in die zin dat het zorg wil dragen voor degene die het gedrag vertoont, zelfs op het niveau van overleving. Deze positieve intentie is intra-persoonlijk.

 • Kracht is de kunst om resultaten te bereiken zoals we ze bedoeld hebben.
  • Kracht heeft hier niet de betekenis van 'controle' of 'macht over' maar moeten we eerder zien binnen de context van het aantal keuzemogelijkheden dat we ontwikkelen. Kracht staat gelijk aan soepelheid, het hebben van verschillende opties, het zelfstandig creatief kunnen zijn.

 • Mensen maken de beste keuze die ze op dat ogenblik hebben.
  • Mensen kiezen het beste volgens de informatie die op dat ogenblik beschikbaar is. Ze doen dit om te overleven, zich veilig te stellen, plezier te hebben of om pijn te vermijden.

 • De wereldkaart is niet de wereld. De kaart is niet het gebied.
  • Wat we van de wereld begrijpen en waarnemen, is onze kaart. Op die manier vinden we onze weg. Deze kaart is echter geen objectieve weergave van de wereld. De kaart is een stuk papier met lijntjes en kleuren. Het terrein bestaat uit aarde, water en stenen. De betekenis die we geven aan onze ervaring is de kaart; de ervaring zelf is het terrein.

 • Er is altijd een andere keuze mogelijk.
  • Elke ervaring kan beschreven worden op minstens drie verschillende manieren. Als je je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie. Als je de waarneming verandert, dan verhoog je de keuzemogelijkheid. Zelfs als je ze niet ziet, hoort of voelt, weet dat er andere opties zijn.


Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?