Inhoud NLP-practitioneropleiding

Vooronderstellingen NLP


De vooronderstelling zijn aannames/overtuigingen, die niet noodzakelijk waarheden zijn, echter die zeer zinvol en effectief zijn in inter- en intrapersoonlijke communicatie. Ze werken zeer krachtig in onze benadering naar mensen toe en in het geloof van het potentieel van mensen in het algemeen.


Rapport


Rapport, een contact gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Hoe zorg je voor een juiste en gewenste aandacht van de ander? Hoe wek je bij de ander het geloof en vertrouwen dat je de kennis, deskundigheid, interesse en het begrip hebt om met hen in communicatie te treden over datgene waarvoor ze bij jou kwamen of waarvoor jij bij hun bent gekomen? Rapport heeft niet noodzakelijk te maken met leuk vinden of zich op zijn gemak voelen. Het gaat erom iemands aandacht en respect te krijgen voor jouw deskundigheid als communicator in welke context ook, waarin jij professioneel en/of persoonlijk werkt. Rapport wordt door de ander ervaren als het gevoel begrepen te worden zonder beoordeeld te worden.


Taalkundige vaardigheden (Meta en Miltonmodel)


Het Meta- en Miltonmodel zijn taalmodellen om op gebruikte taal toe te passen met de bedoeling de relatie tussen taal en ervaring te bevragen, te expliciteren en mogelijk bewust of bewuster te maken. Het zijn eveneens een stel gereedschappen, dat de communicatie concreter/ abstracter, preciezer/ vager en effectiever maakt. Het doet dienst als raakvlak tussen de taal en de ervaring. Het leert degene die luistert, hoe te luisteren naar en hoe te reageren op zowel de vorm van de gebruikte taal als de inhoud, met de bedoeling de relatie tussen de gebruikte taal en de feitelijke concrete ervaring te herstellen en/of bewust te maken.


Chunking


Hoe organiseer je informatie van buitenaf? Hoe sla je deze informatie op en welke betekenis geef je eraan? Hoe maak je informatie concreter of hoe maak je informatie juist abstract? Op welk niveau spreekt mijn gesprekspartner? Chunking helpt om informatie te specificeren of juist globaal te maken. Dit kan je helpen in je communicatie of manier van denken.


Outcome model


Als je weet wat je wilt, lig je 95 procent voor op andere mensen. Het outcome model fungeert als een kaart die je de weg wijst om te realiseren wat je graag wilt. Het outcome model helpt om je doelen SMART te formuleren oftewel te concretiseren. Je kunt namelijk doelen op verschillende manieren formuleren. De wijze van formulering zegt iets over onze interne representatie en betekent veel voor je (toekomstig) gedrag.


Modaliteiten en submodaliteiten


Hoe zie je de werkelijkheid? Hoe komt het dat je in dezelfde situatie als een ander toch een andere beleving of gevoel aan de ervaring overhoudt? De wijze waarop je de werkelijkheid waarneemt, heeft o.a. te maken met modaliteiten ofwel je zintuigen. Je zien, horen, voelen, reuk en smaak bepalen hoe je de wereld ervaart en hoe je in je communicatie hier een ‘vertaling’ aan geeft. Bewustwording van de modaliteiten geeft de flexibiliteit om ervaringen krachtiger (associatie) te maken of juist af te zwakken (dissociatie). Ook helpen de modaliteiten om op een andere wijze te communiceren.


Ankeren


Ankeren is het verbinden van een specifieke stimulus aan een specifieke respons waardoor een neurologische verbinding ontstaat. Duizenden keren per dag heb je hier mee te maken. Buiten jezelf gebeurt iets wat automatisch een gevoel of gedachte oproept. Ankeren kan stimulerend werken maar je ook tegenhouden. In de NLP Practitioner leer je hoe dit proces werkt en hoe het ondersteunend kan zijn in je communicatie. Ook leer je hoe je kunt loskomen van angsten, beperkend gedrag, gewoontepatronen of juist hoe je je eigen kwaliteiten kunt oproepen.


Strategieën


Hoe (de)motiveer ik mezelf elke dag? Hoe neem ik nu eigenlijk mijn beslissingen? Hoe leer ik het best? Hoe creëer ik elke keer weer hetzelfde probleem? Dagelijks gebruiken we onbewust strategieën. De strategieën bepalen uiteindelijk wat we doen en geven aan hoe we dit doen.
Een strategie is een patroon oftewel een repeterende structuur in je gebruik van je zintuiglijke systeem. Een strategie zorgt er feitelijk voor dat je dingen op de automatische piloot kunt doen. Iedereen heeft voor alles een strategie. Door van je strategieën te leren, kun je je denken en handelen optimaliseren.


Deelpersoonlijkheden


Boosheid, angst, verdriet, vreugde, plezier, rust zijn allemaal emoties die je bezit. Deze emoties worden aangestuurd door verschillende delen in ons zelf. Hoe werken deze delen en welke bijdrage leveren ze als geheel? In de NLP Practitioner leer je hoe je contact met deze delen kunt maken en hoe je met ze kunt communiceren. De delen worden bewust gemaakt zodat ze ondersteunend kunnen werken.


Herkaderen


Hoe kun je situaties en ervaringen vanuit een andere hoek bekijken zodat groei en genezing mogelijk worden? Herkaderen is de basis voor persoonlijke en organisatorische verandering. Tevens wordt herkaderen veelal gebruikt bij onderhandelingen en mediation.


Grenzen


Grenzen geven de verschillen aan tussen je interne en externe wereld, jezelf en anderen, tussen datgene wat zich binnen en buiten je afspeelt. Grenzen maken onderscheid, behouden scheidingen en individualiteit en zijn doorlaatbaar. Door op de juiste wijze grenzen te stellen


word je je bewust wat van jou is en wat niet. Mocht je snel over je heen laten lopen dan helpt het neerzetten van grenzen je om te staan voor wat je belangrijk vindt.


Fysiologie


Als je je goed voelt, neem je een andere houding aan dan wanneer je minder goed in je vel zit. Onze fysiologie wordt aangestuurd door onze gedachten en gevoelens. Een ieder van ons beschikt over een fysiologie van uitmuntendheid. Als je eenmaal de belangrijke aspecten van deze fysiologie hebt geïdentificeerd, kun je deze beoefenen en kan het een hulpmiddel worden voor je persoonlijke uitmuntendheid die je kan oproepen telkens indien nodig of wenselijk.


Metaforen


Metaforen zijn verhalen met een dieperliggende boodschap. Tijdens de NLP Practitioner leer je de structuur en creatie van metaforen en hoe je metaforen kunt gebruiken in je communicatie zoals grote communicators dat doen.


Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable