IEMT

                   INTEGRAL EYE MOVEMENT THERAPY

              

                       Creating Change in the Blink of an Eye

 

 

IEMT is een innovatieve en zeer effectieve methode om positieve verandering te creëren op neurologisch niveau. Deze therapie creëert verrassend snel verandering op het vlak van ongewenste emotionele - en identiteit imprints en opent hierdoor de mogelijkheid om de toepasselijke verandering te maken in ons leven.

 

Door het werken met patronen die een persoon vasthoudenin een probleem  en het gebruik van specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen.

De combinatie van structuren in het IEMT model biedt een frame om de volledige probleemervaring aan te pakken vanuit de belevingswereld van de client, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt.

IEMT kan zodoende met goed resultaat worden ingezet als een content-vrije-toolvoor het werken  met sterke ongewenste emoties en trauma en ook als generatieve-toolvoor verandering op het niveau van identiteit.

 

 

                                               Integral Eye Movement Therapy

 
 • Is een model wat ontworpen is rondom het herkennen en oplossen van de 5 Patronen van Chronisiteit.
 • Adresseert imprints van emotie om verandering in het gevoel te creëren
 • Adresseert imprints van identiteit om verandering in het zelfbeeld/ zelfconcept te creëren
 • Heeft toepassingen om verandering te creëren via de fysiologie van mensen
 • Heeft ook toepassingen voor het oplossen van PTSS, Angst, Depressie en Burn-Out
 • Is een methode waarbij de herbeleving van traumatische gebeurtenissen hoofdzakelijk irrelevant aan het process
 • Is ontwikkeld door Andrew T. Austin gebaseerd op het werk van Steve en Connirea Andreas

 

 

Oogbewegingen en Herinnering

 

De ervaring laat zien dat technieken met oogbewegingen zeer effectief zijn met betrekking tot indringende beelden en ‚flashback” fenomenen. In essentie werken deze methodes door het vasthouden van problematische beelden in gedachte, terwijl de ogen in verschillende richtingen worden bewogen. Het resultaat is vaak dat de voorstellingen hun emotionele impact verliezen en veel minder belemmerend worden.

 

 

Emotionele Imprints

 

De toepassing van het IEMT-model is niet beperkt tot alleen het gebruik van oogbewegingen op traumatische of storende herinneringen, maar is ook ontworpen om toegepast te worden op „herinneringen van emoties”.

IEMT vooronderstelt dat mensen een emotionele kaart hebben aangeleerd die zowel de context bepaald waarin emoties worden ervaren als ook soort en intensiteit van de emoties.

 

Emotionele imprinting vind plaats wanneer een persoon een nieuwe kinesthetische reactie verbindt aan een ervaring of stimulus. Dit leert de persoon hoe hij/zij zich voelt over bepaalde bepaalde dingen

Bijvoorbeeld:

Je baas vertelt je dat hij „je even iets te zeggen heeft” in zijn kantoor en je voelt je meteen als een klein kind die streng aangesproken gaat worden door je ouders, terwijl je natuurlijk feitelijk een volwassen individu bent.

 

Je neurologie heeft geleerd zich op een bepaalde manier te voelen in een bepaalde situatie in het verleden. Het zal automatisch hetzelfde gevoel produceren in huidige situaties waar gelijkaardige informatie wordt waargenomen. Dit is een emotionele imprint in actie

 

IEMT beantwoordt de vraag:

 

Hoe heeft de persoon geleerd zich te voelen zoals hij/zij doet, over hetgeen wat hem/haar dwars zit?

 

Op een elegante manier zorgt IEMT voor een „update” van vroegere ervaringen zodat de baggage van het verleden niet langer omhoog komt om de reacties in het huidige moment te vervormen.

IEMT bouwt bronnen in de probleemstaat , brengt de persoon meer in het „hier en nu” en zorgt ervoor dat de persoon definitief uit beperkende vroegere ervaringen kan blijven.

Hierdoor kan de persoon uit de emotionele reacties blijven die „nu” niet meer toepasselijk en krijgen ze weer controle over hun eigen manier van handelen.

 

 

Identiteit imprints

 

Terwijl het belangrijk is om te kunnen werken op de beperkende emoties van een persoon, wordt er vaak te veel nadruk gelegd op alleen het gevoel. Er is namelijk een significant verschil tussen het identiteit-systeem en het emotionele systeem van een persoon.

 

Dus IEMT adresseert ook de vraag:

 

Hoe heeft een persoon geleerd om zo te zijn?

 

In sommige gevallen kan een persoon een een aspect van identiteit aannemen die problematisch kan zijn.

Bijvoorbeeld:

een emotionele imprint kan zijn: Ik voel me stomof Ik voel me ongelukkig

Terwijl een identiteit imprint kan zijn : Ik ben een stom persoon, Ik ben een ongelukkig persoonof zelfs Ik ben een depressief iemand

 

Het hebben van zo’n identiteit- label kan er tot leiden dat de persoon zijn realiteit filtert op een manier dat het probleem steeds weer bekrachtigd en bevestigd wordt.

Het specifiek richten op de identiteit- imprints stelt de IEMT- practitioner in staat om de overtuigingen te omzeilen die deze labels ondersteunen en het probleem in stand houden.

Zoals bijvoorbeeld:

Ik kan dat niet doen , want ik ben een stom persoon”, of „Ik zal nooit kunnen gaan werken, want ik ben een depressief persoon

 

Het werken met de identiteit-imprints kan het potentieel van een persoon vrij zetten. Hierdoor kan de persoon die eerder vast zat in beperkende overtuigingen, zich nu beginnen te bewegen in de richting waar hij/zij naartoe wil.

 

 

5 Patronen van Chronisiteit

 

Het IEMT proces is opgebouwd rondom het herkennen, uitdagen en veranderen van „de 5 patronen van Chronisiteit”. Deze patronen uiten zich in gedrag, zijn vaak onbewust en blijken veel voor te komen bij mensen die „vast”  zitten, met of zonder historie van trauma.

Deze 5 gedragspatronen verstoren (therapeutische) interventies en dragen bij tot het in stand houden van emotionele stress.

Het gevolg van de patronen van chronisiteit is dat de client of in eerste instantie onbedoeld engagement vermijd in het veranderingsproces, of dat deze elke verandering saboteert die plaatsvindt.

 

Dit is waarom inzicht in deze patronen zo belangrijk is wanneer je cliënten wilt helpen die voorheen of geen verandering konden bewerkstelligen of de positieve veranderingen niet konden aanhouden

 

 

Fysiologie

 

Vaak, zonder te beseffen, gebruiken mensen een hele specifieke volgorde van minieme bewegingen om in een bepaalde gemoedstoestand te komen. Dit doen ze dus ook om toegang te krijgen tot  staat die ze als probleem ervaren.

Dit ga je leren te gebruiken om de client bewust te maken dat het probleem niet iets is wat hem/haar overkomt, maar dat dit iets is wat ze zelf doen. Tegelijkertijd train je met deze methode de client (onbewust) hoe hij/zij hier zelf weer uit kan komen.

 

 

Precisie in Oogbewegingen

 

IEMT gaat over precieze kalibratie bij de client. De oogbewegingen bij IEMT zijn, in tegenstelling tot andere behandelingen die gebruik maken van oogbewegingen, zowel niet willekeurig als ook niet een repetitieve beweging van links naar rechts in de hoop dat verandering zal plaatsvinden.

De Practitioner zal nauwkeurig leren te kalibreren door welke assen de ogen te bewegen om zo het werk toe te passen met precisie en opmerkelijke snelheid.

 

                  

                             IEMT Training Practitioner Level

 

                                      Creating Change 

 

De duur van de IEMT-training is 3 dagen. In de eerste 2 dagen leer je de skills op het niveau van Practitioner. De 3de dag is een terugkomdag waarin zelfgedane sessies besproken worden en de verdere verdieping wordt toegelicht . De inhoud van de training is:

 

Deel 1: Emotionele Engineering (Loslaten van emoties op oude herinneringen met IEMT)

 
 • Introductie van de IEMT-structuur
 • Oogbewegingen en 3D oogpatronen
 • Oefeningen omtrent het kalibreren van veranderende representatiesysteem
 • Het IEMT-basispatroon en volgen van een imprint
 • De 5 patronen van chroniciteit
 • Werken met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) en tijd
 • Het IEMT Complex Patroon

 

Deel 2 : Identity imprinting (updaten van onze manier van zijn met IEMT)

 
 • Introductie van de structuur rondom identiteit
 • De vier primaire referenties over identiteit (ik, mij, zelf en jij)
 • Het IEMT identiteit Basis Patroon
 • Het IEMT identiteit Complex Patroon
 • Hoe fysiologie de stemming bepaalt
 • Veranderen van negatieve Kino-Somatische imprints

 

Deze officiële IEMT-training wordt gegeven vanuit de Association for IEMT Practitioners. Om je certificaat te behalen op het niveau van IEMT Practitioner zijn er criteria gesteld. Naast het volgen van de training dien je 2 testcases te maken.

 

Op het moment dat je hebt voldaan aan deze criteria ontvang je je certificaat als bewijs van afronding. Je hebt dan de mogelijkheid om je aan te sluiten bij „The Association for IEMT Practitioners”. Je komt dan op de site te staan als Practitioner en mag je de logo’s gebruiken op je website. Verder heb je toegang tot gratis video-en audio materiaal die nog meer verdieping geven in het IEMT-werk.

 

Je kunt er ook voor kiezen geen testcases te maken. Je kunt dan deelnemen aan de training om de technieken te leren, maar ontvangt dan geen certificaat.
Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?