Submodaliteiten

Submodaliteiten

Modaliteiten (beeld, geluid, gevoel, geur en smaak) zijn opgebouwd uit kleinere onderdelen: de submodaliteiten. Een donker beeld is anders dan een licht beeld en in kleur komt iets heel anders over dan in zwart/wit. Bij geluid is er verschil in tempo, de hoogte van de tonen en het volume. En een gevoel is afhankelijk van de plaats waar iets gebeurt, van de omgevingstemperatuur en of het gevoel vaag of concreet is.
Modaliteiten bepalen de structuur van een ervaring en submodaliteiten geven die ervaring betekenis.

Digitaal en analoog

Submodaliteiten zijn dus verfijningen van modaliteiten. Ze zijn te onderscheiden in twee typen: digitaal en analoog. Bij digitale submodaliteiten is het of het één of het ander, bijvoorbeeld bewegend of stilstaand. Bij analoge submodaliteiten kan de intensiteit variëren, bijvoorbeeld bij snelheid of volume.

Voorbeelden van submodaliteiten:

Visueel               : donker/licht – dichtbij /veraf – ingekaderd/panoramisch – scherp/vaag

Auditief              : hard/zacht – snel/langzaam – hoog/laag – monoloog/dialoog

Kinesthetisch     : warm/koud – ruw/glad – hard/zacht – kloppend/bonkend

Aan de knoppen draaien

Het is mogelijk om de betekenis van een ervaring te veranderen, door iets te doen met de submodaliteiten die een rol speelden. Door je te herinneren wat je zag, hoorde of voelde en door dit in je gedachten te veranderen op het niveau van de submodaliteiten, doet je ervaring minder pijn of krijg je meer begrip voor de situatie.

Oefenen

Tijdens een NLP-training leer je dat er verschillende manieren zijn waarop je submodaliteiten kunt veranderen of aanpassen. Daar wordt veel mee geoefend. Zo word je beter toegerust om jezelf of een ander te helpen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable