Submodaliteiten

Submodaliteiten

Modaliteiten (beeld, geluid, gevoel, geur en smaak) zijn opgebouwd uit kleinere onderdelen: de submodaliteiten. Een donker beeld is anders dan een licht beeld en in kleur komt iets heel anders over dan in zwart/wit. Bij geluid is er verschil in tempo, de hoogte van de tonen en het volume. En een gevoel is afhankelijk van de plaats waar iets gebeurt, van de omgevingstemperatuur en of het gevoel vaag of concreet is.
Modaliteiten bepalen de structuur van een ervaring en submodaliteiten geven die ervaring betekenis.

Digitaal en analoog

Submodaliteiten zijn dus verfijningen van modaliteiten. Ze zijn te onderscheiden in twee typen: digitaal en analoog. Bij digitale submodaliteiten is het of het één of het ander, bijvoorbeeld bewegend of stilstaand. Bij analoge submodaliteiten kan de intensiteit variëren, bijvoorbeeld bij snelheid of volume.

Voorbeelden van submodaliteiten:

Visueel               : donker/licht – dichtbij /veraf – ingekaderd/panoramisch – scherp/vaag

Auditief              : hard/zacht – snel/langzaam – hoog/laag – monoloog/dialoog

Kinesthetisch     : warm/koud – ruw/glad – hard/zacht – kloppend/bonkend

Aan de knoppen draaien

Het is mogelijk om de betekenis van een ervaring te veranderen, door iets te doen met de submodaliteiten die een rol speelden. Door je te herinneren wat je zag, hoorde of voelde en door dit in je gedachten te veranderen op het niveau van de submodaliteiten, doet je ervaring minder pijn of krijg je meer begrip voor de situatie.

Oefenen

Tijdens een NLP-training leer je dat er verschillende manieren zijn waarop je submodaliteiten kunt veranderen of aanpassen. Daar wordt veel mee geoefend. Zo word je beter toegerust om jezelf of een ander te helpen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable