Sequitor

Sequitor

Het outcomemodel is een NLP-methode om een doel te bereiken. Door het stellen van de juiste vragen onderzoek je wat je echt wilt, wat je daarvoor nodig hebt en wat je op dit moment nog tegen houdt. Daarna kun je acties ondernemen om het gestelde doel ook echt te bereiken. De sequitor is de meerwaarde van dat doel.

 

Meerwaarde

Je kunt bekijken wat het gestelde doel, ingebracht in het outcomemodel, je oplevert. De meerwaarde hiervan, de sequitor, heeft te maken met je bestemming of iets dat je vreugde, liefde, vrijheid of bevrediging oplevert.

 

De vragen die in dit verband gesteld worden:
  • Welke waarde gaat in vervulling?
  • Wat zou dit voor jou betekenen?
  • Waar doe je het voor?
  • Wat maakt het de moeite waard?

 

Missie

Misschien vraag je je af of je echt een missie hebt te vervullen. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken. Daarvoor is binnen de NLP het outcomemodel een goede werkwijze. Je formuleert dan een haalbaar doel. Door hier echt naar te kijken en doordat de juiste vragen worden gesteld, kom je er achter waar het voor jou echt om draait. De sequitor is datgene wat je werkelijk wilt bereiken. Het is de waarde die in vervulling zou moeten gaan als je je outcome realiseert: de eigenlijke missie in je leven.

 

Praktische zoektocht

Binnen de opleiding NLP-practitioner werken we met allerlei praktische handvatten om de communicatie met jezelf en anderen te verbeteren. Soms gaat het verder dan dat. Je gaat nadenken over je eigenlijke doel, over je missie, de sequitor. Dat is een mooie zoektocht die we tijdens de opleiding met elkaar gaan ondernemen.

 
wolf.lejeune  Creator of OctoQuest
Door

wolf.lejeune Creator of OctoQuest

op 22 Sep 2023

Mijn vertaling is : "de uitkomstverwachtingsvraag". De concrete interventie luidt: "Persoonsnaam, stel dat dit gesprek/ deze interventie/ deze aanpak succesvol verlopen is, Wat heb jij dan bereikt/ wat is er dan veranderd? of variant.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?