Model of the world (MOW)

Model of the World (MOW)

We kijken allemaal op een andere manier naar de wereld om ons heen. De één ziet feedback als een mogelijkheid om te leren en om zich verder te ontwikkelen, de ander beschouwt het als kritiek. Een zonnige vakantie in een toeristische plaats kan door verschillende mensen op verschillende manieren ervaren worden. En als je ontspannen bent en lekker in je vel zit, let je op andere dingen dan wanneer je je onveilig voelt en gespannen bent.

Uniek

Je creëert je eigen werkelijkheid door de verzameling van ervaringen, overtuigingen en gevoelens uit jouw verleden. Dit is van grote invloed op de manier waarop je tegen je omgeving en situaties aankijkt en het zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier reageert. Een ander kan hier met verbazing naar kijken. Het is daarom goed om je te realiseren dat de waarheid altijd subjectief is.

Communicatie

Bij communicatie wissel je MOW’s uit en daardoor krijg je een bredere kijk op de werkelijkheid. Dit is waardevol! Het is goed om je te realiseren dat er verschillende gezichtspunten zijn en dat niet iedereen hetzelfde zal reageren in een bepaalde situatie. Daarnaast is het belangrijk om jezelf te kennen en je open te stellen voor werkelijke communicatie met de ander door de juiste vragen te stellen.

NLP

Binnen de opleiding NLP-practitioner leer je te zien dat je reageert op basis van je eigen MOW. Vaak houd je te weinig rekening met de MOW van de ander. Tijdens de opleiding word je je hiervan bewust en begrijp je waarom mensen verschillend reageren in eenzelfde situatie. Dit is niet beter of slechter, alleen anders. Door rekening te houden met ieders MOW verloopt de communicatie makkelijk en kom je nader tot elkaar.

 

 
Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?