Matchen en mismatchen

In een gesprek dat goed loopt, is rapport opgebouwd. Dat kan doordat je bent afgestemd op het gedrag van de ander. Dit heet matchen. Je spiegelt de verbale en non-verbale communicatie van de ander. Als een gesprek niet goed verloopt, kan er sprake zijn van mismatchen. Je keert je af of je stemt je niet af op de ander. Dit gebeurt niet altijd bewust, maar het gesprek vlot niet of stokt zelfs.

 

Levensstijl

Matchen en mismatchen hebben ook een andere betekenis: het zijn verschillende levensstijlen.
Word je weleens moe van die altijd maar positieve vriendin en vind je haar stiekem een tikkeltje naïef? Of herken je die collega, die altijd weer ziet wat er niet goed is gegaan?

Een matcher ziet overeenkomsten: wat is er mogelijk, wat klopt er? Een mismatcher ziet eerder verschillen: wat ontbreekt er, wat is er mis? Ieder mens heeft beide stijlen in zich, maar een van beide is vaak wat meer ontwikkeld. Veel mensen zijn zich dit niet bewust.

Beide stijlen zijn nuttig

Matchers zijn vaak enthousiast en optimistisch en zien vooral de mogelijkheden. Zij kunnen motiveren en tot beweging aanzetten. Zij zien in eerste instantie niet wat de nadelen zijn of wat er mis kan gaan.
Mismatchers stellen kritische vragen en zijn in staat meer weloverwogen om te gaan met vraagstukken. Het is voor hen soms moeilijk om nieuwe stappen te zetten.
Matchen en mismatchen is niet goed of fout. Het zijn manieren waarop iemand met informatie omgaat.

NLP Practitioner
Hoe bewust ben jij je van je eigen voorkeursstijl? En op welke manier kun je bij anderen inspelen op de verschillen en overeenkomsten? In de NLP Practitioner komen deze vragen aan de orde.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable