Bewustzijnsontwikkeling gaat in essentie over de vraag: Wie ben ik? en Wat is de zin van mijn leven?


Je kunt zeggen dat in de volwassenheid, en dat is de doelgroep van Mindable, het proces van bewustwording zich langs een paar lijnen kan voltrekken. We hebben het dan over het proces/ vorm en natuurlijk niet over de inhoud, omdat we allemaal leven in verschillende contexten en met verschillende leergeschiedenissen.


We ontwikkelen ons, als we ons ontwikkelen ;) , langs een aantal stadia. Ieder hoger stadium is complexer, georganiseerder en meer gericht op eenheid.


Ieder stadium is als het ware een holon (deel-geheel). Het functioneert als zichzelf en is deel van iets groters. Het grotere deel adapteert het kleinere deel. (Chunking). Groei naar een volgend niveau vraagt loslaten en desidentificatie van het vorige niveau en de het verlangen en de herkenning van het volgende niveau. Dat is ook het mooie van het woord ont-wikkeling, het loslaten.


Je kunt pas de volgende stap zetten in je ontwikkeling als je het eerstvolgende stadium herkent. We hebben de neiging om dat aan ons verstand over te laten. Het probleem is vaak dat ons verstand zich identificeert met zichzelf en nooit bereid zal zijn dat op te geven. Kennis is identificatie. Betere bronnen van herkenning zijn aanwezigheid in de enige realiteit die er echt is, namelijk het hier en nu en daarin meer en meer synchroniciteit en symbolische aanwijzingen te herkennen.


Wat levert die ontwikkeling je op?

  • Meer eigenaarschap in je leven en ontwikkeling. Van slachtoffer tot regisseur van je eigen leven.
  • Meer verantwoordelijkheid, dwz meer mogelijkheid tot het geven van een 'antwoord' op dit uitdagende leven.
  • Meer vrede en compassie.
  • Je Dharma (je essentiële karakteristiek) ontdekken en leven.

Artikelen in Wat is bewustzijnsontwikkeling?

Het pad naar bewustzijnsontwikkeling, de reis naar ZIJN!
Het Pad naar Bewustzijnsontwikkeling: Een Reis naar ZIJN In onze drukke en...
Niveaus van bewustzijnsontwikkeling.
Pre-persoonlijk, persoonlijk, transpersoonlijk. Je zou de ontwikkeling een...
Het zelf
Het zelf Het zelf is een interessant begrip. We hebben allemaal in zekere zin...
Waarden in beweging
Waarden in beweging. Waardenwerk zonder concretisering  is een leuke...
Innerlijk toevlucht nemen
Innerlijk toevlucht nemen kunnen we in ons lichaam, ons spraaklichaam, en onze...
Non-dualiteit
Non-duaal betekent letterlijk niet twee. En daar kan je op verschillende...
Wat is Trekchö?
Trekchö Trekchö is een term uit de Dzogchen. Longchempa beschreef...
Wat is defusie?
Defusie is een belangrijk concept binnen Acceptance and Commitment Therapy (ACT)...
Zelfrealisatie.
Zelfrealisatie is een concept dat verwijst naar het proces van het volledig...
Controle en vermijding
Controle en vermijding zijn twee reactiepatronen die mensen vaak gebruiken om...
Coping
Coping verwijst naar de manier waarop individuen omgaan met stressvolle...
Short-cuts
Psychologische shortcuts, ook wel bekend als cognitieve biases, zijn snelle...
Halo effect
Het "halo-effect" is een cognitieve bias waarbij onze algemene indruk...
Wat betekent Dharma?
Dharma is een concept dat zijn oorsprong vindt in het hindoeïsme,...
Group think
Groupthink is een psychologisch fenomeen dat zich voordoet wanneer een groep...
spotlight effect
Het "spotlight effect" is een cognitieve bias waarbij mensen de...
Naïve Realisme
Naive realism is een concept uit de psychologie en sociale wetenschappen dat...
Bandwagon effect
Het bandwagon effect, ook wel bekend als de meelopereffect of de tendens tot...
Confirmation Bias
Confirmation bias, ook wel bevestigingsvooroordeel genoemd, is een cognitieve...
Wat is gaslighting?
Gaslighting: De Manipulatieve Tactiek Die Je Geestelijk Knecht In relaties,...
Welke psychologische principes liggen er achter complotten?
Het begrijpen van de psychologische principes die ten grondslag liggen aan...
Wat verstaan we onder dualisme?
Dualisme is een filosofische benadering die stelt dat er twee fundamenteel...
Wat verstaan we onder leiderschap?
Leiderschap is een breed concept dat verwijst naar het vermogen en de...
Liminale ruimte
Het begrip "liminale ruimte" verwijst naar een overgangsgebied of een...
RFT, Relational Frame theorie
De Relational Frame Theory (RFT) is een psychologische theorie die zich...
Wat is het imposter syndroom?
Het Impostersyndroom, ook wel het bedriegersyndroom genoemd, is een...
Wat is het ego?
Het begrip "ego" heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de...
Wat is het Dunning Kruger effect?
Het Dunning-Kruger-effect is een cognitieve bias waarbij mensen met beperkte...
Wat is de backwards law?
De term "Backwards Law" (omgekeerde wet) wordt vaak geassocieerd met...
Wat is emdr?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een...
Wat is angst precies?
Angst is een natuurlijke reactie op een dreiging of gevaarlijke situatie. Het is...
Wat zijn emoties en actietendensen?
Emoties zijn subjectieve, psychologische ervaringen die worden gekenmerkt door...
Wat zijn behoeften?
Behoeften verwijzen naar de fundamentele fysieke, psychologische en sociale...
Wat is het verschil tussen behoeften en waarden?
Hoewel behoeften en waarden verband houden met onze menselijke verlangens en...
Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens?
Het onderscheid tussen emoties en gevoelens kan soms verwarrend zijn omdat de...
Wat is spiritualiteit?
Spiritualiteit is een breed en subjectief concept dat verschillende...
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

Geintereseerd in coaching?

Hoewel ik terug kan grijpen op een aantal krachtige coachingstechnieken (NLP, Mindfulness, ACT, systemisch werk, geweldloze communicatie), zijn die methodes nooit leidend in onze gesprekken. We gaan altijd uit van jouw coachsvraag en behoefte. Zodat we een open-mind kunnen houden voor wat zich in het nu aandient. 

Na een vrijblijvende intake waarin we kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat kan variëren van een kort durende traject tot een langere verbintenis. 


coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Wat kan ik voor je betekenen?

Plan dan hieronder vrijblijvend een afspraak, dan bespreek ik graag de mogelijkheden. 


Je bent van harte welkom. 

Meer informatie?