Chunken

Chunken

 

Mensen praten allemaal verschillend. De een weet prachtige verhalen te vertellen, maar houdt het bij algemeenheden, de ander verliest zich in de details. Iedereen neemt namelijk een bepaalde situatie op eigen wijze waar en gebruikt hier zijn eigen woorden voor. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan.

 

Concreet en abstract

Chunken is de techniek om te veranderen van abstractieniveau: van abstract naar concreet en andersom. Er zijn drie manieren: upchunken, downchuncken en lateraal chunken

 

Upchunken

Dit is het bewegen naar een abstracter niveau. Dit wordt gebruikt bij het verwoorden van een visie of bij een brainstorm, waarbij het handig is om de grote lijnen aan te geven. Mensen die in grote chunks spreken, weten vaak de aandacht van hun toehoorders te vangen en ze volledig mee te nemen in hun verhaal.
Als je gesprekspartner verzandt in details en je het overzicht verliest, dan kun je upchunken. Je kunt bijvoorbeeld vragen waar het een onderdeel van is of wat de intentie is.

 

Downchunken

Dit is het bewegen naar een concreter niveau. Bij het uitwerken van een plan is het handig om te kijken naar concrete ideeën en voorstellen die je kunt gebruiken.
Als je gesprekspartner blijft hangen in algemeenheden, kun je vragen naar voorbeelden of naar wat hij of zij precies bedoelt.

 

Lateraal chunken

Dit is het bewegen op hetzelfde niveau. Dit kun je gebruiken als je overzicht wilt krijgen van het onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat iemand nog meer zou willen bereiken. Dan komen er wellicht nieuwe mogelijkheden boven.

 

Voorbeelden

Upchunken             : fiets → transportmiddel / sport

Downchunken        : fiets → wiel / stuur

Lateraal chunken    : fiets → auto / bus
Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?