Tijdlijnen

Tijd glipt letterlijk door je vingers. Het is niet iets dat je kan zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. De
enige manier waarop we tijd kunnen vatten, is te vinden in de relatie tussen tijd en ruimte. We hebben
een verleden, heden en toekomst. We leven fysiek in het heden (het nu), maar zijn met onze gedachten
vaak in het verleden of bij de toekomst. In de NLP-Masteropleiding leer je tijd ruimtelijk weer te geven
met behulp van een tijdlijn.

Invloed
Hoe mensen met tijd omgaan is heel persoonlijk. De één is vooral gericht op het verleden, denkt vaak
terug en baseert zijn gedrag, motivatie, zelfvertrouwen en emoties op gebeurtenissen die in het verleden
hebben plaatsgevonden. De ander ziet juist veel mogelijkheden in de toekomst of heeft allerlei angsten
en verwachtingen die een verlammende uitwerking hebben. De manier waarop je met tijd omgaat, heeft
invloed op het heden, op de manier waarop je de wereld bekijkt en hoe je gemotiveerd wordt.
Persoonlijke vorm
Tijdlijnen zijn heel persoonlijk en lopen niet bij iedereen hetzelfde. Sommige mensen zien het verleden
achter zich en de toekomst voor zich uit. Anderen wijzen voor herinneringen naar links en voor hun
toekomstbeelden naar rechts. Het is heel verhelderend om je eigen tijdlijn een keer fysiek uit te leggen
op de vloer, er zelf op te gaan staan en er overheen te lopen. Zo creëer je een persoonlijke tijdservaring.
NLP
De tijdlijn is een krachtige methode om te leren hoe je negatieve emoties uit het verleden los kunt laten,
hoe je beperkende overtuigingen kunt veranderen en hoe je toekomstige doelen makkelijker kunt
bereiken. Je leert om van een afstand naar het verloop van je eigen leven te kijken en ziet welke
gebeurtenissen veel invloed hebben of hadden.
Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?