Welke psychologische principes liggen er achter complotten?

Het begrijpen van de psychologische principes die ten grondslag liggen aan complotten is een complex onderwerp dat verschillende factoren omvat. Hoewel het belangrijk is om op te merken dat niet alle mensen die in complotten geloven dezelfde psychologische kenmerken hebben, zijn er enkele algemene principes en factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan en de verspreiding van complottheorieën. Hier zijn enkele van die principes:

  1. Motivatie om controle te behouden: Complotdenkers hebben vaak een sterke motivatie om een gevoel van controle en zekerheid te behouden in een wereld die complex en onvoorspelbaar lijkt. Complottheorieën bieden een verklaring voor gebeurtenissen die anders onverklaarbaar zouden zijn en stellen mensen in staat om een gevoel van controle terug te krijgen, zelfs als deze verklaringen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

  2. Patroonherkenning: Mensen hebben van nature de neiging om patronen te herkennen en betekenis toe te kennen aan gebeurtenissen, zelfs als er geen causaal verband bestaat. Dit kan leiden tot het zien van verbanden waar ze niet echt bestaan en het geloven in samenzweringen.

  3. Epistemologische achterdocht: Sommige mensen hebben inherent een hogere mate van achterdocht ten opzichte van gevestigde autoriteiten, instituten en mainstream media. Ze zijn geneigd om informatie die niet overeenkomt met hun eigen overtuigingen of wereldbeeld af te wijzen en zijn eerder geneigd om alternatieve bronnen te vertrouwen die hun eigen overtuigingen bevestigen.

  4. Sociale bevestiging en identiteitsvorming: Complottheorieën kunnen fungeren als sociale lijm, waarbij mensen die geloven in dezelfde complottheorieën zich verbonden voelen en een gemeenschappelijke identiteit delen. Dit kan versterkt worden door de echo-kamereffecten van sociale media en online gemeenschappen, waarin mensen hun eigen overtuigingen bevestigd zien en geen kritische tegengeluiden ervaren.

  5. Overheidswantrouwen en machtskritiek: Complotdenkers hebben vaak een diep wantrouwen tegenover de overheid, instituten en machthebbers. Dit kan voortkomen uit eerdere negatieve ervaringen, gevoelens van onrechtvaardigheid of een bredere maatschappelijke ontevredenheid.

Het is belangrijk op te merken dat deze principes niet exclusief zijn voor complotdenkers en dat er individuele verschillen bestaan. Mensen kunnen om verschillende redenen in complotten geloven, en het begrijpen van deze psychologische principes kan helpen om de complexiteit van complottheorieën beter te begrijpen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?