Wat is emdr?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapeutische benadering die wordt gebruikt om mensen te helpen traumatische herinneringen en emotionele problemen te verwerken. 

EMDR maakt gebruik van een gestructureerde aanpak waarbij de cliënt gevraagd wordt zich te concentreren op de traumatische herinnering terwijl ze tegelijkertijd afleidende stimulatie ervaren, zoals oogbewegingen, handtikken of geluiden. Deze afleidende stimulatie lijkt de verwerking van de traumatische herinnering te bevorderen.

De therapeut begeleidt de cliënt om de traumatische herinnering op te roepen en tegelijkertijd de afleidende stimulatie te volgen. Dit proces kan leiden tot de vermindering van de emotionele lading en het loslaten van de negatieve gevoelens en overtuigingen die aan de traumatische gebeurtenis zijn gekoppeld.

EMDR is gebaseerd op de theorie dat traumatische ervaringen soms niet volledig worden verwerkt door het brein en dat ze opgeslagen blijven als onverwerkte herinneringen. Deze onverwerkte herinneringen kunnen zich manifesteren als symptomen zoals flashbacks, angst, prikkelbaarheid of vermijdingsgedrag. EMDR beoogt deze herinneringen alsnog te verwerken, waardoor de emotionele lading afneemt en de symptomen verminderen.

Hoewel EMDR oorspronkelijk ontwikkeld is voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt het tegenwoordig ook gebruikt bij andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, fobieën en chronische pijn. EMDR wordt vaak toegepast als onderdeel van een breder behandelplan en wordt uitgevoerd door getrainde professionals, zoals psychologen of therapeuten die gespecialiseerd zijn in traumaverwerking.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?