Wat is emdr?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapeutische benadering die wordt gebruikt om mensen te helpen traumatische herinneringen en emotionele problemen te verwerken. 

EMDR maakt gebruik van een gestructureerde aanpak waarbij de cliënt gevraagd wordt zich te concentreren op de traumatische herinnering terwijl ze tegelijkertijd afleidende stimulatie ervaren, zoals oogbewegingen, handtikken of geluiden. Deze afleidende stimulatie lijkt de verwerking van de traumatische herinnering te bevorderen.

De therapeut begeleidt de cliënt om de traumatische herinnering op te roepen en tegelijkertijd de afleidende stimulatie te volgen. Dit proces kan leiden tot de vermindering van de emotionele lading en het loslaten van de negatieve gevoelens en overtuigingen die aan de traumatische gebeurtenis zijn gekoppeld.

EMDR is gebaseerd op de theorie dat traumatische ervaringen soms niet volledig worden verwerkt door het brein en dat ze opgeslagen blijven als onverwerkte herinneringen. Deze onverwerkte herinneringen kunnen zich manifesteren als symptomen zoals flashbacks, angst, prikkelbaarheid of vermijdingsgedrag. EMDR beoogt deze herinneringen alsnog te verwerken, waardoor de emotionele lading afneemt en de symptomen verminderen.

Hoewel EMDR oorspronkelijk ontwikkeld is voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt het tegenwoordig ook gebruikt bij andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, fobieën en chronische pijn. EMDR wordt vaak toegepast als onderdeel van een breder behandelplan en wordt uitgevoerd door getrainde professionals, zoals psychologen of therapeuten die gespecialiseerd zijn in traumaverwerking.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?