Wat verstaan we onder dualisme?

Dualisme is een filosofische benadering die stelt dat er twee fundamenteel verschillende aspecten van de werkelijkheid bestaan: materie en geest, lichaam en geest, of fysiek en mentaal. Deze visie heeft een lange geschiedenis en heeft invloed gehad op verschillende disciplines, waaronder de filosofie van de geest, de psychologie en zelfs de religie.

Het dualisme komt voort uit de fundamentele vraag over de aard van de werkelijkheid en de relatie tussen het fysieke en het mentale. Dualisten beweren dat materie en geest twee aparte entiteiten zijn die niet volledig met elkaar kunnen worden verklaard of gereduceerd tot elkaar. In plaats daarvan zijn ze onafhankelijk van elkaar en hebben ze hun eigen kenmerken en eigenschappen.

Een prominente vorm van dualisme is het lichaam-geest dualisme, dat betoogt dat het lichaam en de geest twee afzonderlijke entiteiten zijn. Volgens deze opvatting is het lichaam het fysieke aspect van een individu, terwijl de geest verantwoordelijk is voor bewustzijn, gedachten en mentale processen. Dit dualisme is sterk beïnvloed door het werk van René Descartes, die het concept van een onsterfelijke geest voorstelde die gescheiden is van het lichaam.

Een andere vorm van dualisme is het epifenomenalisme, dat stelt dat mentale fenomenen voortkomen uit fysieke processen, maar geen invloed hebben op de fysieke wereld. Met andere woorden, de geest is een bijproduct van het brein, maar heeft geen causale invloed op het fysieke lichaam. Dit standpunt heeft geleid tot discussies over de vrije wil en de aard van bewustzijn.

Dualisme heeft ook implicaties voor de ethiek en de moraal. Als de geest en het lichaam afzonderlijke entiteiten zijn, kunnen er morele verantwoordelijkheden en consequenties zijn die specifiek gerelateerd zijn aan de geest. Dit heeft geleid tot discussies over het concept van de persoonlijke identiteit en de vraag of we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor onze gedachten en intenties.

Hoewel dualisme een aantrekkelijke benadering lijkt om de complexiteit van de menselijke ervaring te begrijpen, is het ook onderworpen aan kritiek. Een van de belangrijkste kritieken is het probleem van interactie: als de geest en het lichaam afzonderlijke entiteiten zijn, hoe kunnen ze dan met elkaar in wisselwerking staan? Deze vraag heeft geleid tot alternatieve opvattingen, zoals het monisme, dat stelt dat de geest en het lichaam eigenlijk één en dezelfde zijn, of het functionalisme, dat de geest ziet als een product van bepaalde functies van het brein.

Kortom, dualisme is een filosofische benadering die stelt dat er twee fundamenteel verschillende aspecten van de werkelijkheid bestaan: materie en geest, lichaam en geest, of fysiek en mentaal. Hoewel het dualisme een aanzienlijke invloed heeft gehad op verschillende disciplines, is het onderwerp van aanhoudend debat en kritiek. Het begrijpen van de relatie tussen het fysieke en het mentale blijft een uitdagend vraagstuk dat filosofen, wetenschappers en denkers blijft boeien.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?