Naïve Realisme

Naive realism is een concept uit de psychologie en sociale wetenschappen dat verwijst naar de neiging van mensen om te geloven dat hun waarnemingen van de wereld objectief en accuraat zijn, en dat anderen die dezelfde informatie hebben ook tot dezelfde conclusies zouden moeten komen. Met andere woorden, mensen hebben de neiging te geloven dat hun eigen perceptie van de realiteit de enige juiste is.

Het idee achter naive realism is dat mensen geloven dat ze directe en onbevooroordeelde toegang hebben tot de waarheid, en dat hun interpretaties en standpunten een weerspiegeling zijn van hoe de wereld echt is. Ze nemen aan dat als anderen dezelfde informatie zouden hebben en objectief zouden denken, ze tot dezelfde conclusies zouden komen als zij.

Deze perceptie kan leiden tot misverstanden en conflicten, omdat mensen moeite hebben om te begrijpen hoe anderen tot verschillende conclusies kunnen komen. Het kan ook leiden tot een gebrek aan empathie en het onderschatten van de complexiteit van menselijke ervaringen en perspectieven.

Naive realism kan versterkt worden door cognitieve biases, zoals bevestigingsvooroordeel en selectieve perceptie, waarbij mensen informatie filteren op basis van hun bestaande overtuigingen en verwachtingen. Hierdoor worden afwijkende meningen genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd, wat bijdraagt aan het idee dat anderen simpelweg ongelijk hebben.

Om de invloed van naive realism te verminderen, is het belangrijk om te erkennen dat onze waarneming van de realiteit subjectief is en beïnvloed wordt door onze eigen ervaringen, overtuigingen en perspectieven. We moeten openstaan voor verschillende perspectieven en bereid zijn om onze eigen standpunten kritisch te evalueren.

Het ontwikkelen van empathie en het vermogen om onszelf in de schoenen van anderen te plaatsen, kan ook helpen om naive realism te verminderen. Door te erkennen dat andere mensen hun eigen unieke ervaringen en perspectieven hebben, kunnen we meer begrip tonen en beter communiceren, zelfs als we het niet volledig met elkaar eens zijn.

Het begrijpen van naive realism kan ons helpen om meer open en respectvolle discussies te voeren, verschillende perspectieven te waarderen en beter samen te werken in een diverse en complexe wereld.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable