Wat is het imposter syndroom?

Het Impostersyndroom, ook wel het bedriegersyndroom genoemd, is een psychologisch fenomeen waarbij individuen, ondanks bewijs van hun competentie en prestaties, het gevoel hebben dat ze eigenlijk bedriegers zijn. Mensen met het Impostersyndroom hebben de neiging hun successen te bagatelliseren en toe te schrijven aan externe factoren zoals geluk of toeval, in plaats van aan hun eigen vaardigheden en inspanningen.

Mensen die lijden aan het Impostersyndroom ervaren vaak intense gevoelens van twijfel, angst en onzekerheid. Ze hebben het gevoel dat ze op elk moment door de mand kunnen vallen en dat anderen zullen ontdekken dat ze eigenlijk niet zo bekwaam zijn als ze lijken. Ondanks externe erkenning en bevestiging van hun capaciteiten, blijven ze geloven dat ze op de een of andere manier een fraude zijn.

Het Impostersyndroom komt vaak voor bij succesvolle mensen, zoals professionals, academici, artiesten en ondernemers. Het treft zowel mannen als vrouwen, hoewel sommige onderzoeken suggereren dat vrouwen er vaker last van hebben. Het kan leiden tot een verminderd zelfvertrouwen, perfectionisme, overwerk en een negatieve invloed hebben op iemands welzijn en carrière.

Het is belangrijk op te merken dat het Impostersyndroom geen officiële psychologische stoornis is die wordt vermeld in diagnostische handboeken zoals de DSM-5. Desalniettemin wordt het erkend als een belangrijk psychologisch fenomeen dat aandacht verdient, en er zijn verschillende therapeutische benaderingen en zelfhulpmiddelen beschikbaar om mensen te helpen het Impostersyndroom te overwinnen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?