Wat zijn emoties en actietendensen?

Emoties zijn subjectieve, psychologische ervaringen die worden gekenmerkt door gevoelens, gedachten en fysiologische reacties. Ze zijn een natuurlijke reactie op bepaalde situaties, gebeurtenissen of interne processen. Emoties hebben vaak een bepaalde intensiteit en kunnen zowel positief als negatief zijn.


Emoties kunnen verschillende vormen aannemen, zoals blijdschap, verdriet, angst, boosheid, verrassing, walging en nog veel meer. Elke emotie heeft zijn eigen specifieke kenmerken, zoals bepaalde lichamelijke sensaties, gedachten en gedragsneigingen.


Actietendensen, ook wel gedragsneigingen genoemd, zijn de neigingen of impulsen die ontstaan als reactie op een bepaalde emotie. Wanneer we een emotie ervaren, kan dit leiden tot een specifieke motivatie of drang om op een bepaalde manier te handelen. Deze actietendensen kunnen variëren van een impulshandeling tot een complexere gedragsrespons.


Bijvoorbeeld, als iemand angst ervaart, kan de actietendens zijn om weg te rennen of te vermijden wat de angst veroorzaakt. Bij boosheid kan de actietendens zijn om te vechten of de situatie te confronteren. Het is belangrijk op te merken dat actietendensen niet altijd direct vertaald worden naar daadwerkelijk gedrag, omdat ze ook door andere factoren kunnen worden beïnvloed, zoals sociale normen, persoonlijke overtuigingen en zelfbeheersing.


Emoties en actietendensen zijn nauw met elkaar verbonden. Emoties fungeren als signalen die ons helpen situaties te evalueren en betekenis te geven aan wat er om ons heen gebeurt. Ze activeren ook de bijbehorende actietendensen die ons voorbereiden op een gepaste respons. Het begrijpen en beheersen van emoties en actietendensen is een belangrijk aspect van emotionele intelligentie en kan helpen bij het effectief omgaan met verschillende situaties en relaties.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable