Wat is gaslighting?

Gaslighting: De Manipulatieve Tactiek Die Je Geestelijk Knecht

In relaties, zowel persoonlijk als professioneel, komen manipulatieve tactieken voor die iemands geestelijke welzijn ernstig kunnen schaden. Een van de meest verraderlijke vormen van manipulatie is 'gaslighting'. Het fenomeen van gaslighting is genoemd naar het gelijknamige toneelstuk en de daaropvolgende film uit de jaren 40, waarin een manipulatieve echtgenoot zijn vrouw systematisch aan haar eigen geestelijke gezondheid deed twijfelen. Gaslighting is een vorm van psychologische manipulatie waarbij iemand opzettelijk ontkent, verdraait en verdraaide informatie gebruikt om een ander in verwarring te brengen en te laten twijfelen aan zijn of haar eigen realiteit. Deze gevaarlijke tactiek heeft verwoestende gevolgen en het is belangrijk om je bewust te zijn van de tekenen en gevolgen ervan.

Gaslighting kan vele vormen aannemen, maar het doel blijft altijd hetzelfde: de controle en macht over iemands gedachten en emoties overnemen. Een gaslighter zal vaak beginnen met subtiele manipulatie, zoals het stellen van vragen of het geven van tegenstrijdige informatie, om langzaam het vertrouwen van het slachtoffer te ondermijnen. Na verloop van tijd escaleert de manipulatie en begint de gaslighter de realiteit van het slachtoffer actief te verdraaien en te ontkennen, waardoor het slachtoffer aan zijn of haar eigen waarnemingen gaat twijfelen. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, isolatie en een verlies van eigenwaarde.

Een van de belangrijkste kenmerken van gaslighting is het creëren van een gevoel van machteloosheid bij het slachtoffer. Door de waarheid voortdurend te verdraaien, maakt de gaslighter het slachtoffer afhankelijk van hem of haar voor de juiste informatie en interpretatie van gebeurtenissen. Het slachtoffer begint zichzelf af te vragen of het wel in staat is om de realiteit correct waar te nemen, wat leidt tot een verstoord zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen.

De impact van gaslighting op het slachtoffer kan verstrekkend zijn. Het kan leiden tot angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis. Bovendien kan het de slachtoffers ervan weerhouden om hun eigen behoeften en grenzen te erkennen en assertief op te treden. De gevolgen zijn niet alleen psychologisch, maar kunnen ook invloed hebben op andere aspecten van iemands leven, zoals werkprestaties en sociale relaties.

Het is van cruciaal belang om gaslighting te herkennen en er actie tegen te ondernemen. Het vergt moed om de manipulatieve dynamiek te doorbreken en hulp te zoeken bij vertrouwde vrienden, familieleden of professionals. Het is belangrijk om je eigen realiteit te blijven vertrouwen en jezelf eraan te herinneren dat je niet gek bent. Het beoefenen van zelfzorg en het omringen van jezelf met ondersteunende mensen kan ook helpen om te herstellen van de schadelijke gevolgen van gaslighting.

In conclusie, gaslighting is een destructieve vorm van manipulatie die ernstige gevolgen kan hebben voor iemands geestelijk welzijn. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze tactiek en te weten dat het niet jouw schuld is. Het doorbreken van de cyclus van gaslighting vereist moed en ondersteuning, maar het herstellen van je eigenwaarde en zelfvertrouwen is mogelijk. Laat gaslighting niet toe om je geestelijk te knechten.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?