Halo effect

Het "halo-effect" is een cognitieve bias waarbij onze algemene indruk van een persoon, object of situatie wordt beïnvloed door een specifieke positieve eigenschap of kenmerk. Met andere woorden, als we iemand als positief beoordelen op basis van een bepaalde eigenschap, hebben we de neiging om die positieve beoordeling uit te breiden naar andere aspecten van die persoon, zelfs als we daar geen direct bewijs voor hebben.

Het halo-effect kan verschillende vormen aannemen en kan van invloed zijn op verschillende contexten, zoals sociale beoordelingen, waarnemingen van fysieke aantrekkelijkheid, merkpercepties en meer. Het kan zowel bewust als onbewust optreden en heeft invloed op hoe we anderen waarnemen en beoordelen.

Een klassiek voorbeeld van het halo-effect is wanneer we iemand als aantrekkelijk beschouwen en vervolgens automatisch aannemen dat die persoon ook andere positieve eigenschappen bezit, zoals intelligentie, vriendelijkheid of competentie. Dit kan leiden tot vooringenomenheid in ons oordeel en ons gedrag ten opzichte van die persoon.

Het halo-effect kan ook negatieve implicaties hebben. Als we bijvoorbeeld een negatieve ervaring hebben gehad met een bepaald merk of een bepaalde persoon, kan die ene negatieve ervaring onze perceptie van alle aspecten van dat merk of die persoon beïnvloeden. We kunnen geneigd zijn om andere positieve eigenschappen of prestaties te negeren en ons volledig te laten leiden door de negatieve ervaring.

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van het halo-effect, zowel bij onze eigen beoordelingen als bij de beoordelingen die we ontvangen. Het kan nuttig zijn om kritisch te denken, bewijs te verzamelen en verschillende bronnen van informatie te raadplegen om een gebalanceerd beeld te vormen. Het is ook belangrijk om open te staan voor nieuwe informatie en onze indrukken regelmatig te herzien, omdat onze percepties kunnen veranderen naarmate we meer informatie verzamelen. Door bewust te zijn van het halo-effect kunnen we ons oordeel verbeteren en meer objectieve en evenwichtige beoordelingen maken.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?