Wat is het ego?

Het begrip "ego" heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. In de psychologie en de filosofie wordt het ego vaak beschouwd als het deel van het individu dat verantwoordelijk is voor het gevoel van eigenheid en de organisatie van de persoonlijkheid.

In de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud wordt het ego beschouwd als een van de drie delen van de geest, samen met het id en het superego. Het ego fungeert als een bemiddelaar tussen de impulsen van het id (de onbewuste driften en verlangens) en de normen en waarden van het superego (de interne morele standaarden). Het ego probeert conflicten tussen deze impulsen en normen op te lossen en te voldoen aan de behoeften van het individu op een sociaal acceptabele manier.

In de bredere betekenis verwijst het ego naar het zelfbeeld en het gevoel van eigen identiteit van een persoon. Het omvat de perceptie van iemands persoonlijke kwaliteiten, eigenschappen, vaardigheden en rollen in de samenleving. Het ego kan invloed hebben op hoe iemand zichzelf ziet, hoe hij/zij omgaat met anderen en hoe hij/zij zich gedraagt in verschillende situaties.

"Ego is een wond die maar niet over wil gaan doordat we er voortdurend aan zitten te krabben." Chögyam Trungpa.

Het is belangrijk op te merken dat het concept van het ego in verschillende psychologische stromingen en filosofische tradities verschillend wordt geïnterpreteerd. Hoewel Freud's theorie van het ego invloedrijk is geweest, hebben latere psychologische theorieën alternatieve perspectieven geboden op de aard van het zelf en de rol van het ego.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?