Confirmation Bias

Confirmation bias, ook wel bevestigingsvooroordeel genoemd, is een cognitieve bias waarbij mensen de neiging hebben om informatie te zoeken, te interpreteren en te onthouden op een manier die hun bestaande overtuigingen en hypotheses bevestigt. Met andere woorden, mensen hebben de neiging om selectief informatie te zoeken die hun eigen overtuigingen ondersteunt, terwijl ze informatie negeren of verwerpen die daarmee in tegenspraak is.

Deze cognitieve bias kan invloed hebben op verschillende aspecten van ons leven, waaronder onze politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, sociale attitudes en persoonlijke overtuigingen. Het kan ons vermogen om objectief en onbevooroordeeld te denken beïnvloeden en kan leiden tot tunnelvisie, waarbij we alleen aandacht hebben voor informatie die onze bestaande overtuigingen bevestigt.

Confirmation bias kan optreden om verschillende redenen:

  1. Bevestiging zoeken: Mensen hebben de neiging om informatie te zoeken die hun bestaande overtuigingen bevestigt, omdat het hen een gevoel van validatie en bevestiging geeft. Ze vermijden vaak informatie die hun overtuigingen kan uitdagen of weerleggen.

  2. Cognitieve consistentie: Mensen hebben een natuurlijke neiging om consistent te zijn in hun denken en geloofsystemen. Ze willen congruentie tussen hun overtuigingen en hun waargenomen realiteit handhaven, en ze hebben de neiging om informatie die hiermee in strijd is te negeren of te rationaliseren.

  3. Onbewuste beïnvloeding: Confirmation bias kan ook onbewust optreden. We zijn vaak geneigd om onbewust aandacht te besteden aan informatie die onze bestaande overtuigingen ondersteunt en diegene die dat niet doen, te negeren.

Het effect van confirmation bias is dat het onze denkprocessen kan vertroebelen en ons kan beperken in ons vermogen om nieuwe informatie en verschillende perspectieven objectief te evalueren. Het kan leiden tot verkeerde interpretaties, versterking van vooroordelen en het negeren van bewijs dat tegen onze overtuigingen ingaat.

Om confirmation bias te verminderen, is het belangrijk om bewust te zijn van deze bias en onze eigen neiging om informatie selectief te zoeken en te interpreteren. We kunnen proberen onze denkprocessen kritisch te evalueren, open te staan voor andere perspectieven en bewust informatie te zoeken die onze bestaande overtuigingen kan uitdagen. Het is ook nuttig om te streven naar een objectieve benadering van informatie, waarbij we feiten en bewijsmateriaal zorgvuldig evalueren, ongeacht of het onze voorkeursuitkomst ondersteunt of niet.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?