RFT, Relational Frame theorie

De Relational Frame Theory (RFT) is een psychologische theorie die zich bezighoudt met de aard van menselijke taal en denken, met name de rol van relaties tussen woorden, concepten en gebeurtenissen. RFT werd voor het eerst geformuleerd door Steven C. Hayes in de jaren 80 en is sterk verbonden met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een vorm van psychotherapie.

RFT beschouwt taal als een relationeel gedrag dat gebaseerd is op het vermogen om relaties tussen stimuli te begrijpen en te reageren op basis van deze relaties. De theorie stelt dat mensen de vaardigheid ontwikkelen om relaties te vormen tussen stimuli op basis van overeenkomsten, verschillen, analogieën, causaliteit en andere conceptuele verbanden. Deze relationele vaardigheden stellen ons in staat om taal te begrijpen, betekenis te geven aan gebeurtenissen, te redeneren, te generaliseren en te leren vanuit een contextueel perspectief.

RFT stelt dat de manier waarop we relaties vormen tussen woorden en gebeurtenissen bepalend is voor ons denken, onze emoties en ons gedrag. Het benadrukt dat het begrijpen van deze relationele processen cruciaal is voor het begrijpen van menselijk lijden en het ontwikkelen van effectieve therapeutische interventies.

RFT heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van ACT, een vorm van gedragstherapie die gericht is op het cultiveren van psychologische flexibiliteit door middel van het accepteren van negatieve gedachten en emoties en het richten op waarden en doelen in het leven. RFT en ACT hebben toepassingen gevonden in diverse domeinen, waaronder klinische psychologie, onderwijs, organisatieontwikkeling en zelfontplooiing..

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?