Liminale ruimte

Het begrip "liminale ruimte" verwijst naar een overgangsgebied of een tussengebied dat zich bevindt tussen twee duidelijk afgebakende fysieke of symbolische ruimtes. Het woord "liminaal" is afgeleid van het Latijnse woord "limen", wat "drempel" betekent. In de context van ruimte verwijst het naar een overgangsstaat of tussenpositie.

Een liminale ruimte kan zowel fysiek als symbolisch zijn. Fysieke liminale ruimtes kunnen bestaan in de vorm van gangen, overgangszones of tussenruimtes die zich bevinden tussen twee duidelijk gedefinieerde ruimtes, zoals deuropeningen, trappenhuizen of grensgebieden tussen landen. Deze fysieke liminale ruimtes hebben vaak een speciale betekenis, omdat ze een overgangsperiode markeren of de overgang tussen twee verschillende domeinen symboliseren.

Symbolische liminale ruimtes daarentegen hebben te maken met overgangsfasen, rituelen of grensoverschrijdende ervaringen op een symbolisch niveau. Ze worden vaak geassocieerd met overgangsrituelen zoals doopceremonies, inwijdingsrituelen of overgangsrituelen die plaatsvinden bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk of dood. Deze symbolische liminale ruimtes dienen als een soort tussenruimte waar individuen de ene sociale status verlaten en zich voorbereiden om een nieuwe status te betreden.

Liminale ruimtes worden vaak geassocieerd met transformatie, verandering en groei. Ze vertegenwoordigen een fase van onzekerheid, ambiguïteit en potentieel, waarin individuen of gemeenschappen worden uitgedaagd om oude patronen en identiteiten los te laten en nieuwe vormen aan te nemen. Het is een periode van overgang waarin normale regels, conventies en structuren kunnen vervagen of worden uitgedaagd.

In sommige culturen worden liminale ruimtes gezien als heilige of sacrale plaatsen waar spirituele transformatie kan plaatsvinden. Deze ruimtes worden beschouwd als verbonden met het bovennatuurlijke of het goddelijke en dienen als een portal naar een andere dimensie of realiteit.

Over het algemeen kan het concept van de liminale ruimte worden gezien als een conceptueel kader om de dynamiek van overgang en verandering te begrijpen. Het symboliseert een fase van onzekerheid en potentieel, waar individuen of gemeenschappen worden uitgedaagd om te groeien, zich aan te passen en nieuwe vormen aan te nemen voordat ze een nieuwe realiteit betreden

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable