Wat betekent Dharma?

Dharma is een concept dat zijn oorsprong vindt in het hindoeïsme, boeddhisme en andere Oosterse filosofieën. Het is een fundamenteel begrip dat verschillende betekenissen en interpretaties heeft, afhankelijk van de religieuze en filosofische context.

In het algemeen kan dharma worden omschreven als de universele orde, de natuurlijke wetten en de juiste levenswijze die individuen in harmonie met zichzelf, anderen en het universum kunnen brengen. Het omvat de ethische en morele principes die de basis vormen voor een rechtvaardig en deugdzaam leven.

Binnen het hindoeïsme wordt dharma gezien als een van de vier belangrijkste levensdoelen of purusharthas, samen met artha (welvaart), kama (plezier) en moksha (bevrijding). Het vertegenwoordigt het naleven van persoonlijke, sociale en universele plichten en verantwoordelijkheden, passend bij de kaste (varna) en levensfase (ashrama) van een individu.

In het boeddhisme heeft dharma een iets andere betekenis. Het verwijst naar de leer van Boeddha, de waarheid van het lijden (dukkha) en het pad naar bevrijding (nirvana). Het boeddhistische dharma benadrukt het begrip van de werkelijkheid, het bewustzijn van de oorzaken van lijden en het volgen van het Achtvoudige Pad om verlichting te bereiken.

In bredere zin wordt dharma ook geïnterpreteerd als iemands persoonlijke plicht, verantwoordelijkheid en bestemming in het leven. Het verwijst naar het vervullen van onze individuele rol en bijdrage aan de samenleving en het universum, met respect voor ethische normen en universele principes.

Het begrip dharma verschilt van persoon tot persoon en kan veranderen afhankelijk van de context en levensfase. Het roept op tot zelfreflectie, introspectie en het streven naar een deugdzaam en zinvol leven.

Hoewel de betekenis van dharma kan variëren, omvat het over het algemeen principes zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, mededogen, geweldloosheid, respect voor anderen en de natuur, en het naleven van sociale en morele normen. Het is bedoeld om individuen te begeleiden bij het nemen van ethische beslissingen en het leiden van een vervuld en betekenisvol leven.

Het concept van dharma is diep geworteld in de culturele en spirituele tradities van India en andere Aziatische landen, en heeft een blijvende invloed gehad op de manier waarop mensen hun leven vormgeven en betekenis geven aan hun handelingen en relaties.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?