Wat betekent Dharma?

Dharma is een concept dat zijn oorsprong vindt in het hindoeïsme, boeddhisme en andere Oosterse filosofieën. Het is een fundamenteel begrip dat verschillende betekenissen en interpretaties heeft, afhankelijk van de religieuze en filosofische context.

In het algemeen kan dharma worden omschreven als de universele orde, de natuurlijke wetten en de juiste levenswijze die individuen in harmonie met zichzelf, anderen en het universum kunnen brengen. Het omvat de ethische en morele principes die de basis vormen voor een rechtvaardig en deugdzaam leven.

Binnen het hindoeïsme wordt dharma gezien als een van de vier belangrijkste levensdoelen of purusharthas, samen met artha (welvaart), kama (plezier) en moksha (bevrijding). Het vertegenwoordigt het naleven van persoonlijke, sociale en universele plichten en verantwoordelijkheden, passend bij de kaste (varna) en levensfase (ashrama) van een individu.

In het boeddhisme heeft dharma een iets andere betekenis. Het verwijst naar de leer van Boeddha, de waarheid van het lijden (dukkha) en het pad naar bevrijding (nirvana). Het boeddhistische dharma benadrukt het begrip van de werkelijkheid, het bewustzijn van de oorzaken van lijden en het volgen van het Achtvoudige Pad om verlichting te bereiken.

In bredere zin wordt dharma ook geïnterpreteerd als iemands persoonlijke plicht, verantwoordelijkheid en bestemming in het leven. Het verwijst naar het vervullen van onze individuele rol en bijdrage aan de samenleving en het universum, met respect voor ethische normen en universele principes.

Het begrip dharma verschilt van persoon tot persoon en kan veranderen afhankelijk van de context en levensfase. Het roept op tot zelfreflectie, introspectie en het streven naar een deugdzaam en zinvol leven.

Hoewel de betekenis van dharma kan variëren, omvat het over het algemeen principes zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, mededogen, geweldloosheid, respect voor anderen en de natuur, en het naleven van sociale en morele normen. Het is bedoeld om individuen te begeleiden bij het nemen van ethische beslissingen en het leiden van een vervuld en betekenisvol leven.

Het concept van dharma is diep geworteld in de culturele en spirituele tradities van India en andere Aziatische landen, en heeft een blijvende invloed gehad op de manier waarop mensen hun leven vormgeven en betekenis geven aan hun handelingen en relaties.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable