Short-cuts

Psychologische shortcuts, ook wel bekend als cognitieve biases, zijn snelle denkprocessen en mentale shortcuts die ons helpen om snel beslissingen te nemen en informatie te verwerken. Deze shortcuts kunnen echter leiden tot systematische denkfouten en vertekeningen in ons oordeel en ons gedrag beïnvloeden. Hier zijn enkele voorbeelden van psychologische shortcuts:

  1. Bevestigingsvooroordeel: Dit is de neiging om informatie te zoeken, interpreteren en onthouden op een manier die onze bestaande overtuigingen en verwachtingen bevestigt. We hebben de neiging om informatie die overeenkomt met onze overtuigingen te benadrukken en informatie die daarmee in strijd is te negeren of te verdraaien.

  2. Beschikbaarheidsheuristiek: Dit is de neiging om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis te beoordelen op basis van hoe gemakkelijk voorbeelden of informatie ervan in onze gedachten naar boven komen. Als we gemakkelijk voorbeelden van een bepaalde gebeurtenis kunnen bedenken, hebben we de neiging om te denken dat die gebeurtenis waarschijnlijker is dan het in werkelijkheid is.

  3. Confirmation bias: Dit is de neiging om informatie te selecteren en interpreteren op een manier die onze bestaande overtuigingen bevestigt, en informatie die daarmee in strijd is te negeren of te verdraaien. We zoeken naar bevestiging van wat we al geloven en vermijden informatie die onze overtuigingen zou kunnen uitdagen.

  4. Anchoring-effect: Dit is de neiging om ons oordeel te laten beïnvloeden door het eerste stuk informatie dat we krijgen (het anker), zelfs als dit niet relevant is voor de beslissing die we moeten nemen. Het anker heeft de neiging om ons denken te sturen en ons referentiepunt te worden bij het maken van inschattingen en vergelijkingen.

  5. Groepsdenken: Dit is de neiging om binnen een groep consensus te zoeken en afwijkende meningen te vermijden om de harmonie en cohesie in de groep te behouden. Het kan leiden tot een gebrek aan kritisch denken, het negeren van waarschuwingssignalen en het nemen van slechte beslissingen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze psychologische shortcuts en de mogelijke invloed ervan op ons denken en gedrag. Door kritisch na te denken, open te staan voor verschillende perspectieven en bewust te zijn van onze eigen vooroordelen, kunnen we betere beslissingen nemen en onze denkprocessen verbeteren. Daarnaast kan het nuttig zijn om informatie te verzamelen uit verschillende bronnen, anderen te raadplegen en onze intuïtie kritisch te evalueren om de impact van psychologische shortcuts te verminderen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable