De neiging tot controle

De neiging tot controle verwijst naar de menselijke neiging om situaties, omgevingen en gebeurtenissen te beheersen of te reguleren. Het is een fundamenteel aspect van menselijk gedrag dat voortkomt uit de behoefte aan stabiliteit, veiligheid en voorspelbaarheid. Mensen streven ernaar om hun omgeving te beheersen om onzekerheden te verminderen en een gevoel van orde te handhaven.

Deze neiging tot controle kan zich op verschillende manieren manifesteren, zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Op persoonlijk niveau kan het bijvoorbeeld tot uiting komen in het verlangen naar controle over eigen leven, emoties, relaties en omstandigheden. Op maatschappelijk niveau kan het leiden tot de oprichting van structuren, regels en instituties die de samenleving organiseren en stabiliseren.

Hoewel de behoefte aan controle op zichzelf niet per se negatief is, kan het problematisch worden als het leidt tot een overmatige drang naar macht, controlefreak-gedrag of het onvermogen om onzekerheden te tolereren. Een gezonde balans tussen controle en acceptatie van onzekerheden kan bijdragen aan welzijn en veerkracht.

Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat de behoefte aan controle sterk verbonden is met diepgewortelde menselijke angsten, zoals de angst voor het onbekende en de angst voor verlies van controle. Begrijpen hoe deze neiging werkt, zowel op individueel als op sociaal niveau, kan nuttig zijn voor persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable