Wanneer is er sprake van een burnout?

Burnout is een toestand van uitputting en emotionele, mentale en fysieke vermoeidheid als gevolg van langdurige stress en overbelasting. Het treedt meestal op wanneer mensen gedurende lange tijd intense werkgerelateerde druk ervaren zonder voldoende rust, herstel en ondersteuning. Burnout wordt vaak geassocieerd met beroepen waarin mensen een hoge mate van betrokkenheid hebben, zoals gezondheidszorg, onderwijs, advocatuur en bedrijfsleven.


Enkele belangrijke kenmerken van burnout zijn:


1. Uitputting: Het gevoel van extreme vermoeidheid en energieverlies, zowel fysiek als emotioneel. Zelfs na rust en slaap voelen mensen met burnout zich vaak niet opgeladen.


2. Cynisme en distantie: Een negatieve, afstandelijke houding ten opzichte van het werk, collega's en/of cliënten. Er kan sprake zijn van gevoelens van onverschilligheid, frustratie en verminderde empathie.


3. Verminderde prestaties: Mensen met burnout kunnen een afname van hun productiviteit, motivatie en concentratie ervaren. Ze kunnen moeite hebben met het voltooien van taken en voelen zich overweldigd door hun verantwoordelijkheden.


4. Emotionele instabiliteit: Stemmingsschommelingen, prikkelbaarheid, gevoelens van hulpeloosheid en een verhoogde gevoeligheid voor stress kunnen optreden bij burnout. Zelfs kleine uitdagingen kunnen overweldigend lijken.


Burnout kan een negatieve invloed hebben op zowel het persoonlijke leven als het professionele functioneren. Het kan leiden tot verminderde motivatie, verminderd welzijn, verminderde tevredenheid op het werk, problemen in relaties en gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen, spijsverteringsproblemen en verzwakt immuunsysteem.


Het voorkomen en behandelen van burnout vereist aandacht voor zelfzorg en het creëren van een gezonde balans tussen werk en privéleven. Enkele strategieën die kunnen helpen zijn:


1. Het stellen van grenzen: Leer nee te zeggen, stel realistische doelen en prioriteiten en zorg voor een gezonde balans tussen werk en privéleven.


2. Zelfzorg: Zorg goed voor je lichamelijke en mentale gezondheid. Dat omvat regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap, gezonde voeding en het cultiveren van ontspanningstechnieken zoals meditatie en ademhalingsoefeningen.


3. Ondersteuning zoeken: Praat met collega's, vrienden, familie of een professionele hulpverlener om je stress te delen en emotionele steun te krijgen.


4. Werkomgeving evalueren: Identificeer bronnen van stress op het werk en zoek naar manieren om ze te verminderen, zoals het aanpakken van te hoge werklast, communicatieverbetering of het opzetten van effectieve stressmanagementprogramma's.


5. Zelfreflectie: Neem de tijd om je eigen behoeften, waarden en doelen te evalueren. Zorg ervoor dat je werk in overeenstemming is met je persoonlijke waarden en belangen.


Burnout is een ernstige aandoening die tijd en inzet vereist om te herstellen. Het is belangrijk om de tekenen van burnout serieus te nemen en actie te ondernemen om een gezonde werk- en levensstijl te bevorderen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?