Wat is geweldloze communicatie?

Geweldloze Communicatie (GC) is een communicatie- en conflictoplossingsmethode ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het is een manier om met eerlijkheid en empathie te communiceren, zodat men kan begrijpen waar de ander vandaan komt en de eigen behoeftes kan uiten. GC gaat ervan uit dat agressie en geweld voortkomen uit onvervulde menselijke behoeftes, en dat door het benoemen van deze behoeftes en deze eerlijk te delen, men tot een oplossing kan komen die voor alle partijen bevredigend is. GC wordt vaak gebruikt in persoonlijke relaties, familieopvoeding, werkomgevingen, en zelfs in politieke conflicten.

Reactie plaatsen