De automatische piloot en mindfulness

De term "automatische piloot" verwijst naar de staat waarin we handelen zonder bewuste aandacht of aanwezigheid in het huidige moment. Het is een toestand waarin we routinetaken en dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder echt bewust te zijn van wat we doen. Dit kan leiden tot een gebrek aan aandacht, betrokkenheid en waardering voor de ervaringen die we op dat moment doormaken.


Mindfulness daarentegen is het bewustzijn van het huidige moment, zonder oordeel. Het betekent opzettelijk aandacht schenken aan onze gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de omgeving waarin we ons bevinden. Mindfulness helpt ons uit de automatische piloot-modus te stappen en ons bewuster te worden van wat er werkelijk gaande is.


Hier is hoe automatische piloot en mindfulness met elkaar verband houden:


Automatische piloot:

- In de automatische piloot-modus voeren we taken uit zonder echt bewust te zijn van wat we doen. Denk aan alledaagse handelingen zoals autorijden naar het werk terwijl je je nauwelijks herinnert hoe je daar bent gekomen, of eten zonder echt de smaak en textuur van het voedsel op te merken.

- Dit patroon kan leiden tot het missen van de rijke details van het leven en het kan ons in een staat van mentale afwezigheid houden.


Mindfulness:

- Mindfulness gaat over actief en bewust aanwezig zijn in het huidige moment. Het houdt in dat we onze zintuigen openstellen voor onze ervaringen en deze zonder oordeel accepteren.

- Door mindfulness te beoefenen, kunnen we uit de automatische piloot-modus stappen. We kunnen leren om aandachtiger te zijn voor onze gedachten en emoties, en om te reageren op situaties met meer helderheid en kalmte.


Mindfulness helpt ons om meer te genieten van de kleine momenten in het leven, en het kan ons helpen om beter om te gaan met stress, angst en andere uitdagingen. Het is een manier om bewuster te leven en meer diepgang te brengen in onze ervaringen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?