Wat is toegewijde actie

Toegewijde actie binnen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) verwijst naar het concept van het nemen van actieve stappen en betrokkenheid bij gedragsverandering, gebaseerd op de waarden en doelen van een individu. ACT is een vorm van gedragstherapie die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit door het accepteren van ongemak en het nemen van waardevolle actie.


Binnen ACT wordt benadrukt dat het niet voldoende is om alleen maar inzicht te hebben in problemen of negatieve gedachten en gevoelens. Het gaat er ook om dat mensen bereid zijn om actie te ondernemen die in overeenstemming is met hun waarden, zelfs als dit ongemak met zich meebrengt.


Toegewijde actie betekent dat individuen bereid zijn om stappen te zetten in de richting van hun doelen, ook al ervaren ze onzekerheid, angst of andere onplezierige emoties. Het gaat om het maken van bewuste keuzes om actief gedrag te veranderen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die in lijn liggen met wat belangrijk is in het leven van de persoon.


Bijvoorbeeld, als iemand waardevol vindt om gezonder te leven, kan toegewijde actie betekenen dat die persoon ervoor kiest om regelmatig te sporten, gezonder te eten en slechte gewoonten te verminderen, ondanks de moeilijkheden of verleidingen die hiermee gepaard kunnen gaan.


Door toegewijde actie te combineren met acceptatie van ongemak en het vergroten van psychologische flexibiliteit, streeft ACT ernaar individuen te helpen om een rijker, zinvoller en waardevoller leven te leiden, in overeenstemming met hun persoonlijke doelen en waarden.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?