Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften, doelen en context van de persoon die wordt gecoacht. Over het algemeen omvat een coachingstraject echter verschillende fasen en activiteiten. Hier is een algemene beschrijving van hoe een coachingstraject eruit kan zien:


1. Kennismaking en intake: De coach en de persoon die gecoacht wordt (coachee) ontmoeten elkaar voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze fase wordt vertrouwen opgebouwd, worden verwachtingen besproken en wordt een algemeen beeld verkregen van de doelen en behoeften van de coachee.


2. Vaststellen van doelen: In deze fase identificeert de coach samen met de coachee de specifieke doelen die ze willen bereiken. Dit kunnen zowel professionele als persoonlijke doelen zijn. Het stellen van duidelijke en meetbare doelen helpt om de focus van het coachingstraject te bepalen.


3. Ontwikkeling van een coachingplan: Op basis van de doelen stellen de coach en de coachee samen een coachingplan op. Dit plan bevat de strategieën, methoden en acties die zullen worden ingezet om de doelen te bereiken. Het plan kan flexibel zijn en kan gedurende het coachingstraject worden aangepast indien nodig.


4. Coaching sessies: Dit is het hart van het coachingstraject. Tijdens regelmatige coaching sessies ontmoeten de coach en de coachee elkaar om te werken aan de doelen en uitdagingen. De coach gebruikt verschillende coachingsvaardigheden en -technieken om de coachee te ondersteunen, uit te dagen, te bevragen en te inspireren. Deze sessies kunnen persoonlijk plaatsvinden, via videoconferenties of telefonisch, afhankelijk van de voorkeur en beschikbaarheid van beide partijen.


5. Tussentijdse evaluatie en feedback: Periodiek worden evaluatiemomenten ingepland om de voortgang te bespreken en feedback te geven. Dit stelt de coachee in staat om successen te vieren, obstakels te bespreken en aanpassingen aan te brengen in het coachingplan indien nodig. Het is ook een gelegenheid voor de coach om de coachee te ondersteunen, te motiveren en te begeleiden tijdens de uitdagingen van het proces.


6. Afronding en evaluatie: Aan het einde van het coachingstraject wordt een afrondingsfase ingepland. Dit omvat het evalueren van de behaalde resultaten, het bespreken van leermomenten en het reflecteren op de groei en ontwikkeling van de coachee. De coach en de coachee kunnen ook bespreken hoe de behaalde resultaten kunnen worden behouden en geïntegreerd in de toekomst.


Het belangrijkste is dat een coachingstraject maatwerk is, aangepast aan de behoeften en doelen van de individuele coachee. Een professionele coach zal de coachee ondersteunen, begeleiden en uitdagen gedurende het hele proces, met als doel de coachee te helpen zijn/haar volledige potent

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?