RET. rationeel emotieve therapie

Rationeel Emotieve Therapie (RET), ook bekend als Rationeel Emotieve Gedragstherapie (REBT), is een vorm van psychotherapie ontwikkeld door Albert Ellis in de jaren 1950. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de gedachten en overtuigingen van een persoon de emoties en gedragingen beïnvloeden, en dat negatieve gedachten en irrationele overtuigingen leiden tot psychische en emotionele problemen.

RET richt zich op het identificeren, uitdagen en veranderen van ongezonde, irrationele overtuigingen die ten grondslag liggen aan emotionele problemen en ongewenst gedrag. Ellis geloofde dat niet externe gebeurtenissen zelf, maar onze interpretaties en evaluaties van die gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen en gedragen. Hij formuleerde het ABC-model om de interactie tussen gebeurtenissen, gedachten, emoties en gedragingen te beschrijven:

  • A (Activating event): de gebeurtenis of situatie die optreedt.
  • B (Beliefs): de overtuigingen en interpretaties die we hebben over de gebeurtenis.
  • C (Consequence): de emotionele reactie en het gedrag dat voortvloeit uit onze overtuigingen.

Volgens RET zijn het niet de gebeurtenissen zelf (A) die ons van streek maken, maar de irrationele overtuigingen (B) die we hebben over die gebeurtenissen. Deze irrationele overtuigingen kunnen leiden tot negatieve emoties, zoals woede, angst, depressie, en ongezonde gedragspatronen.

RET-therapeuten werken samen met cliënten om deze irrationele overtuigingen te identificeren en uit te dagen. Dit omvat het onderzoeken van de bewijskracht van deze overtuigingen, het identificeren van alternatieve, gezondere overtuigingen en het oefenen van nieuwe gedachten en gedragspatronen. De therapeut helpt de cliënt om de negatieve denkpatronen en overtuigingen te vervangen door rationele, realistische en constructieve overtuigingen.

RET maakt gebruik van verschillende therapeutische technieken, waaronder het stellen van Socratische vragen, het gebruik van humor en paradoxen, het geven van huiswerkopdrachten en het trainen van de cliënt in zelfobservatie en zelfevaluatie. Het doel is om de cliënt te helpen een gezonder denkpatroon te ontwikkelen, effectiever om te gaan met problemen en emotioneel welzijn te bevorderen.

RET wordt vaak toegepast bij een breed scala aan psychische problemen, waaronder depressie, angststoornissen, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen en stressmanagement. Het richt zich niet alleen op het verlichten van symptomen, maar ook op het bevorderen van persoonlijke groei, zelfbewustzijn en veerkracht.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?