Wat word bedoeld met spiegelen?

In coaching verwijst "spiegelen" naar een techniek waarbij de coach het gedrag, de emoties, de houding of de taal van de cliënt nauwlettend observeert en deze vervolgens teruggeeft aan de cliënt. Het doel van het spiegelen is om de cliënt bewust te maken van bepaalde aspecten van zichzelf die ze misschien niet opmerken.


Wanneer een coach spiegelt, kan dit op verschillende manieren gebeuren:


1. Gedragsspiegelen: De coach kan de lichaamstaal, de gebaren, de stemtoon of de manier van spreken van de cliënt imiteren. Hierdoor wordt de cliënt zich bewust van hoe hij of zij zich gedraagt en kan dit mogelijk inzicht verschaffen in de eigen communicatiestijl.


2. Emotioneel spiegelen: De coach kan de emoties van de cliënt reflecteren door ze te benoemen of te beschrijven. Dit helpt de cliënt om zijn of haar eigen gevoelens te herkennen en te begrijpen.


3. Taalspiegelen: De coach kan de woorden, zinnen of uitdrukkingen van de cliënt herhalen of parafraseren. Dit helpt de cliënt om bewust te worden van zijn of haar eigen taalgebruik en gedachtenpatronen.


Door te spiegelen helpt de coach de cliënt om zichzelf vanuit een ander perspectief te zien en bewust te worden van zijn of haar eigen gedrag, gedachten en emoties. Dit bewustzijn kan de cliënt helpen om nieuwe inzichten te krijgen, persoonlijke groei te bevorderen en positieve veranderingen aan te brengen in zijn of haar leven.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable