Wat word bedoeld met spiegelen?

In coaching verwijst "spiegelen" naar een techniek waarbij de coach het gedrag, de emoties, de houding of de taal van de cliënt nauwlettend observeert en deze vervolgens teruggeeft aan de cliënt. Het doel van het spiegelen is om de cliënt bewust te maken van bepaalde aspecten van zichzelf die ze misschien niet opmerken.


Wanneer een coach spiegelt, kan dit op verschillende manieren gebeuren:


1. Gedragsspiegelen: De coach kan de lichaamstaal, de gebaren, de stemtoon of de manier van spreken van de cliënt imiteren. Hierdoor wordt de cliënt zich bewust van hoe hij of zij zich gedraagt en kan dit mogelijk inzicht verschaffen in de eigen communicatiestijl.


2. Emotioneel spiegelen: De coach kan de emoties van de cliënt reflecteren door ze te benoemen of te beschrijven. Dit helpt de cliënt om zijn of haar eigen gevoelens te herkennen en te begrijpen.


3. Taalspiegelen: De coach kan de woorden, zinnen of uitdrukkingen van de cliënt herhalen of parafraseren. Dit helpt de cliënt om bewust te worden van zijn of haar eigen taalgebruik en gedachtenpatronen.


Door te spiegelen helpt de coach de cliënt om zichzelf vanuit een ander perspectief te zien en bewust te worden van zijn of haar eigen gedrag, gedachten en emoties. Dit bewustzijn kan de cliënt helpen om nieuwe inzichten te krijgen, persoonlijke groei te bevorderen en positieve veranderingen aan te brengen in zijn of haar leven.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable