De harvard methode van onderhandelen.

De Harvard-methode van onderhandelen, ook wel bekend als principieel onderhandelen of de principled negotiation approach, is een strategie die gericht is op het bereiken van win-win resultaten in onderhandelingssituaties. Deze methode werd ontwikkeld aan de Harvard Law School en wordt wereldwijd toegepast in verschillende contexten, waaronder zakelijke onderhandelingen, conflictoplossing en persoonlijke interacties. Hier zijn de belangrijkste principes van de Harvard-methode van onderhandelen:

  1. Scheid de mensen van het probleem: Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de mensen betrokken bij de onderhandeling en het probleem zelf. Richt je op het aanpakken van het probleem, niet op het bekritiseren of persoonlijk aanvallen van de andere partij. Behandel mensen met respect en zoek naar manieren om samen te werken in plaats van tegenover elkaar te staan.

  2. Richt je op belangen, niet op posities: In plaats van vast te houden aan starre posities, concentreer je je op de belangen van beide partijen. Identificeer de onderliggende behoeften, wensen en doelen die ten grondslag liggen aan de standpunten van elke partij. Door de focus te verleggen naar belangen, ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen die beide partijen ten goede komen.

  3. Zoek naar win-winsituaties: De Harvard-methode streeft naar win-winresultaten, waarbij beide partijen profiteren van de overeenkomst. Dit vereist het ontdekken van gemeenschappelijke belangen en het verkennen van creatieve oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van beide partijen. Het vermijden van zero-sum denken (waarbij het succes van de ene partij ten koste gaat van de andere) is een essentieel aspect van deze benadering.

  4. Ontwikkel alternatieven: Het is belangrijk om meerdere alternatieven te ontwikkelen voordat je de onderhandelingen ingaat. Dit vergroot je flexibiliteit en vergemakkelijkt het vinden van gezamenlijke oplossingen. Door verschillende opties te overwegen, ben je beter voorbereid en voorkom je dat je afhankelijk bent van één enkele uitkomst.

  5. Gebruik objectieve criteria: Bij het nemen van beslissingen en het bepalen van oplossingen is het nuttig om objectieve criteria te gebruiken die voor beide partijen gelden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op marktwaarde, industrienormen, wettelijke vereisten of andere meetbare factoren. Het gebruik van objectieve criteria verhoogt de transparantie en vermindert subjectieve interpretaties.

  6. Communiceer effectief: Open en effectieve communicatie is cruciaal bij de Harvard-methode van onderhandelen. Luister actief naar de andere partij, stel verduidelijkingsvragen en communiceer op een respectvolle en constructieve manier. Door openlijk te communiceren en informatie te delen, kun je een sfeer van vertrouwen en begrip creëren.

De Harvard-methode van onderhandelen benadrukt het belang van samenwerking, begrip en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Door de focus te verleggen naar belangen en win-winsituaties, kunnen onderhandelingen resulteren in duurzame en bevredigende overeenkomsten voor alle betrokken partijen.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?