De drama driehoek

De Dramadriehoek: Een Patroon van Interpersoonlijke Dynamiek

Introductie 

De dramadriehoek is een psychologisch concept dat de dynamiek van conflicten en disfunctionele relaties beschrijft. Het werd geïntroduceerd door Stephen Karpman, een Amerikaanse psycholoog. Deze driehoek illustreert hoe mensen vaak in vastgeroeste rollen van slachtoffer, redder en aanklager terechtkomen, waardoor er een vicieuze cirkel van negatieve interacties ontstaat. In dit artikel zullen we de dramadriehoek nader onderzoeken, de rollen verkennen en suggesties bieden voor het doorbreken van dit destructieve patroon.

De Rollen binnen de Dramadriehoek 

Binnen de dramadriehoek zijn er drie dominante rollen: het slachtoffer, de redder en de aanklager. Het slachtoffer voelt zich machteloos, hulpeloos en zoekt naar steun en sympathie van anderen. De redder is degene die zich verantwoordelijk voelt om het slachtoffer te redden en te beschermen, maar kan ook betuttelend en controlerend zijn. De aanklager wijst met de vinger, bekritiseert en beschuldigt anderen.

Dit patroon ontstaat vaak doordat mensen zich identificeren met een van deze rollen en vervolgens in een cyclus terechtkomen waarin ze van rol wisselen. Het slachtoffer kan de aanklager worden, de aanklager kan de redder worden, enzovoort. Deze rollen zijn gebaseerd op disfunctionele overtuigingen en emoties zoals angst, schuldgevoel en schaamte.

Doorbreken van de Dramadriehoek 

Het doorbreken van de dramadriehoek begint met bewustwording. Het is belangrijk om de patronen te herkennen en inzicht te krijgen in de behoeften en overtuigingen die ten grondslag liggen aan deze rollen. Vervolgens kunnen de volgende stappen worden genomen:

  1. Eigen verantwoordelijkheid nemen: Iedereen in de driehoek kan beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag en emoties. Dit betekent het erkennen van persoonlijke behoeften en grenzen.

  2. Empathie en communicatie: Het ontwikkelen van empathie en effectieve communicatievaardigheden kan helpen om de interacties in de driehoek te verbeteren. Dit omvat luisteren naar anderen, begrip tonen voor hun perspectief en assertief communiceren vanuit eigen behoeften.

  3. Grenzen stellen: Het stellen van gezonde grenzen is essentieel om te voorkomen dat de rollen binnen de driehoek worden geactiveerd. Dit omvat het leren zeggen van 'nee' en het stellen van duidelijke grenzen in relaties.

Conclusie:

De dramadriehoek is een patroon van interpersoonlijke dynamiek dat kan leiden tot negatieve interacties en disfunctionele relaties. Door bewustwording, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van gezonde communicatievaardigheden, kunnen mensen uit dit destructieve patroon stappen en streven naar gezondere relaties. Het is een uitdaging, maar het is mogelijk om de dramadriehoek te doorbreken en constructieve verbindingen te creëren.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?