Wat is het verschil tusssen non-dualiteit als filosofie en dzogchen?

Non-dualiteit is een concept dat voorkomt in verschillende filosofische tradities en spirituele stromingen over de hele wereld. Het verwijst over het algemeen naar het idee dat de werkelijkheid fundamenteel ondeelbaar is en dat er geen werkelijk onderscheid bestaat tussen het zelf en de wereld. Non-dualiteit suggereert dat alle tegenstellingen en dualiteiten die we gewoonlijk ervaren, zoals goed en kwaad, subject en object, illusoir zijn en voortkomen uit ons beperkte begrip en perceptie.

Dzogchen daarentegen is een term die voorkomt in de Tibetaans boeddhistische traditie, met name in de Nyingma-school. Het wordt vaak vertaald als "Grote Perfectie" of "Grote Volmaaktheid". Dzogchen is een esoterische en geavanceerde praktijk en filosofie binnen het boeddhisme, gericht op het bereiken van verlichting door middel van directe herkenning van de ware aard van de geest.

Hoewel zowel non-dualiteit als dzogchen concepten zijn die zich richten op de essentiële eenheid van de werkelijkheid, zijn er enkele specifieke kenmerken die dzogchen onderscheiden van andere vormen van non-dualiteit:

1. Directe herkenning: Dzogchen benadrukt het belang van directe, onmiddellijke herkenning van de ware aard van de geest. Het doel is om de inherente verlichting te realiseren zonder afhankelijk te zijn van graduele processen.

2. De rol van de leraar: In dzogchen wordt een gekwalificeerde leraar als essentieel beschouwd voor het begeleiden van de beoefenaar. De leraar wordt gezien als iemand die de directe ervaring van dzogchen heeft gerealiseerd en in staat is om anderen te begeleiden in het bereiken van die staat.

3. Gebruik van technieken: Hoewel dzogchen gericht is op directe herkenning, maakt het gebruik van specifieke meditatieve en contemplatieve technieken om de geest voor te bereiden op deze ervaring. Deze technieken kunnen verschillen van die welke in andere non-duale filosofieën worden gebruikt.

Kortom, non-dualiteit is een algemeen concept dat verwijst naar de eenheid van de werkelijkheid, terwijl dzogchen een specifieke boeddhistische praktijk en filosofie is binnen de Tibetaans boeddhistische traditie die zich richt op het bereiken van verlichting door directe herkenning van de ware aard van de geest.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?