Wat is systemisch werk?

Systemisch werken is een benadering die gericht is op het begrijpen en oplossen van problemen en uitdagingen door te kijken naar de bredere context waarin ze zich voordoen. Het is gebaseerd op het systeemdenken, dat stelt dat alles met elkaar verbonden is en dat de relaties en interacties tussen elementen van een systeem essentieel zijn voor het begrijpen van het geheel.

Bij systemisch werken wordt ervan uitgegaan dat problemen en patronen niet alleen individueel worden veroorzaakt, maar ook worden beïnvloed door de dynamiek en structuur van het systeem waarin ze zich voordoen. Een systeem kan een gezin, een organisatie, een team, een gemeenschap of zelfs de samenleving als geheel zijn.

Enkele belangrijke principes van systemisch werken zijn:

  1. Ordening: Systemisch werken erkent dat systemen een inherente ordening hebben, waarbij elk element zijn eigen plaats en rol heeft binnen het grotere geheel. Het respecteren van deze ordening is belangrijk voor het evenwicht en de harmonie in het systeem.

  2. Balans van geven en nemen: Systemen streven naar een evenwicht tussen geven en nemen. Als er een verstoring is in deze balans, bijvoorbeeld wanneer een persoon of een deel van het systeem onevenredig veel geeft of neemt, kunnen problemen ontstaan. Het herstellen van de balans is een belangrijk doel van systemisch werken.

  3. Erkenning van onderlinge afhankelijkheid: Systemisch werken benadrukt dat alle elementen in een systeem onderling afhankelijk zijn en elkaar beïnvloeden. Veranderingen in één deel van het systeem kunnen effect hebben op andere delen en op het systeem als geheel. Daarom wordt er bij systemisch werken gekeken naar de bredere impact van beslissingen en acties.

  4. Inclusie van alle perspectieven: Systemisch werken moedigt het inclusief en respectvol luisteren naar alle perspectieven binnen het systeem aan. Het erkent dat elk individu of elke groep een unieke bijdrage en waardevolle inzichten kan hebben. Door alle perspectieven te erkennen en te betrekken, kan systemisch werken bijdragen aan het vinden van evenwichtige oplossingen.

Systemisch werken wordt toegepast in verschillende contexten, zoals familieopstellingen, organisatieopstellingen, teamcoaching en conflictbemiddeling. Het helpt individuen en groepen om inzicht te krijgen in de complexe dynamiek van systemen en om duurzame veranderingen te bewerkstelligen door de onderliggende patronen en relaties te begrijpen en te beïnvloeden.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable