Het mes van Ockham.

William van Ockham, ook wel bekend als Occam, was een Engelse franciscaanse filosoof en theoloog die leefde van ongeveer 1287 tot 1347. Hij was een belangrijke figuur in de middeleeuwse filosofie en wordt vaak beschouwd als een van de meest invloedrijke denkers uit die tijd.

Ockham staat vooral bekend om zijn ontwikkeling en formulering van het principe van parsimonie, dat bekend werd als het "mes van Ockham" (of "Occam's Razor"). Dit principe stelt dat wanneer er verschillende verklaringen zijn voor een fenomeen, de eenvoudigste verklaring de voorkeur verdient. Met andere woorden, men moet geen onnodige aannames maken of onnodig complexe verklaringen geven als een eenvoudigere verklaring voldoende is.

Naast zijn bijdragen aan de filosofie, was Ockham ook betrokken bij theologische en politieke debatten van zijn tijd. Hij stond bekend om zijn kritiek op de theologische opvattingen van zijn tijd en verdedigde de autonomie van het wereldlijke gezag ten opzichte van het kerkelijke gezag.

Ockham's ideeën hadden een blijvende invloed op de filosofie en wetenschap, en het principe van parsimonie wordt nog steeds veel gebruikt in verschillende disciplines, waaronder natuurwetenschappen, filosofie en probleemoplossing. Zijn werk droeg bij aan de ontwikkeling van het nominalisme, een filosofische stroming die stelt dat alleen individuele entiteiten concreet bestaan, in tegenstelling tot abstracte concepten.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable