Mindtip 89: Hoe kun je compassievoller leven?
1 min. leestijd

Mindtip 89: Hoe kun je compassievoller leven?

Wat is compassie?

Compassie is het vermogen om echt aanwezig te zijn bij pijn en lijden, zowel van de ander als van onszelf. Vanuit de wens deze te verlichten en samen verantwoordelijkheid te nemen. Dit in tegenstelling tot medelijden, waar meestal vermijding en sentimentaliteit een belangrijke rol spelen, en waar ook sprake kan zijn van een hoog-laag relatie. “Ik ga jou redden, ik weet wat goed voor je is.”

Het startpunt van compassie is empathie – dat gevoel van verbinding, samen met een erkenning van onze gezamenlijke menselijke conditie, dat pijn en lijden er nu eenmaal zijn. En dat we op allerlei manieren in afhankelijkheid van elkaar leven. Deze erkenning voorkomt onverschilligheid en wreedheid, zoals je zoveel ziet in new-age achtige spirituele stromingen. Narcisme en egocentrisme spelen hier een belangrijk rol.

Er zijn drie kernelementen te onderscheiden bij compassie: Liefdevolle vriendelijkheid, menselijkheid en mindfulness.

Wat is zelfcompassie?

Als compassie betekent dat je het lijden van de ander tracht (mede) te verlichte, dan betekent zelfcompassie dat je je zelf behandelt net als jouw beste vriend die in de penarie zit. De meer volledige definitie omvat drie kernelementen die we toepassen als we pijn hebben: vriendelijkheid voor onszelf, gewone menselijkheid (de erkenning dat iedereen fouten maakt en pijn voelt) en mindfulness.

Waarom zelfcompassie belangrijk is

Mensen die meer zelfcompassie hebben, ervaren over het algemeen meer geluk, tevredenheid en motivatie in het leven, hebben betere relaties en lichamelijke gezondheid en minder angst en depressie. Ze hebben ook de veerkracht die nodig is om te gaan met stressvolle gebeurtenissen in het leven, zoals echtscheiding, gezondheidscrises, beroepsmatig falen en zelfs het bestrijden van trauma.

Wanneer we ons bewust zijn van onze worstelingen en op onszelf reageren met mededogen, vriendelijkheid en steun in moeilijke tijden, beginnen de dingen te veranderen. We kunnen leren onszelf en ons leven te omarmen, ondanks innerlijke en uiterlijke onvolkomenheden, en onszelf de kracht te geven die nodig is om te gedijen.

Wat levert zelfcompassie je op?

Uit veel onderzoek blijkt dat je door de beoefening van zelfcompassie beter met lastige omstandigheden leert om te gaan zoals levensevents als ontslag, echtscheiding, ziekte en dood, trauma’s en chronische pijn. Daarnaast blijken mensen met zelfcompassie gezonder gedrag te vertonen zoals meer bewegen en betere eten. Je leert meer verantwoordelijkheid te nemen en minder te wijzen naar de ander, en je leert beter om te gaan met je destructieve interne criticus.

Doe de gratis online compassietraining. Klik op de banner hieronder!

Over de schrijver
trainer, coach en eigenaar van Mindable.
Reactie plaatsen