Mindtip 88: Snel rijk worden met meditatie? Lees hier hoe!
2 min. leestijd

Mindtip 88: Snel rijk worden met meditatie? Lees hier hoe!

Rijk worden met meditatie.

Dit is nog eens clickbait. 🙂 Maar lees toch even verder alsjeblieft.

Hoe komt het toch dat rijk worden nog steeds voor veel mensen een voorwaarde is voor geluk? Ik denk dat dat komt omdat hebzucht een diepe groef is in ons ego. Aangeboren wellicht en gevoed door een cultuur waarin rijkdom en bezit als het hoogste wordt gezien. Alles is er in onze cultuur op gericht om van ons brave arbeidskrachten en consumenten te maken.

Het is een slimme marketingmachine die dit dagelijks bekrachtigt.

Iedereen kan rijk worden, als je maar wilt. De wet van de aantrekkingskracht. Succes is een keuze!

Maar het is een zeer egocentrische kijk op jouw plek op aarde. De ander komt in dit wereldbeeld niet voor. Als ik het maar goed heb! Bovendien is succes van zoveel meer zaken afhankelijk, waar je helemaal geen controle over hebt. Toeval en afkomst spelen natuurlijk ook een heel belangrijke rol. Waar heeft jouw wiegje gestaan, hoe ben je grootgebracht. Ook in de Verenigde Staten, waar de maakbaarheidsgedachte zo’n beetje ontstaan is, leeft het grootste gedeelte van de bevolking onder de armoedegrens, zijn grote groepen niet verzekerd tegen ziekte en hebben weinig kans op maatschappelijke ontplooiing.

Ik kan mij vergissen maar dit wereldbeeld wat ons de laatste 20 tot 30 jaar in de ban heeft gehad lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Mensen gaan vraagtekens zetten bij die extreme maakbaarheid. Langzaam gaan we geluk meer en meer zien als zorg voor elkaar, verbinding en compassie. We zijn nu eenmaal geen afgezonderde individuen, we leven met elkaar en zijn op allerlei manier afhankelijk van elkaar.

Maar nu dat ‘rijk worden met mediteren’ …. er zit wel degelijk een kern van waarheid in. En wel op twee manieren.

  1. Hebzucht zit in ons allemaal. Het is een heel natuurlijke drijfveer. We ervaren een diepe behoeftige leegte in onszelf die continu moet worden gevuld. Maar die leegte is een soort rupsje-nooit-genoeg. Zodra zo’n materiële behoefte is gevuld ontstaat er weer een nieuwe behoefte. En zo word je slaaf van je eigen behoeftigheid. Mediteren helpt je om dat te leren zien, zodat je je er niet mee vereenzelvigt. Je kijkt ernaar maar je blijft vrij. Je ziet al je koop impulsen met compassie aan, maar je hoeft ze niet op te volgen en uiteindelijk dooft ook die impulsiviteit uit. En zo houd je je euro’s in je zak! 🙂
  2. Je zult rijkdom ook anders gaan definiëren. Rijkdom gaat zitten in de liefde die je ontmoet in je familie, vrienden en kennissen. In de natuur die gratis is, in een goed gesprek, in een heerlijke vrijpartij. In kunst en cultuur. Voor de prijs van een nieuwe spijkerbroek kan je minstens 10 keer naar een concert of een museum.

Leer mediteren, maak dat een vast onderdeel van de dag en je draagt op een goedkope manier bij aan jouw ‘rijkdom’ en geluk. Ik heb op Facebook een besloten groep waar je heel welkom bent. We delen daar meditaties, en simpele mindfulness oefeningen waar je veel aan kunt hebben. Daarnaast is er de Mindful Sangha waar je lid van kunt worden. Hier vind je meer dan 70 online oefeningen en meditaties voor verdieping en verbreding van je meditatie praktijk. We oefenen samen, we houden stiltedagen je krijgt korting op onze retraites en trainingen.

 

 

Over de schrijver
trainer, coach en eigenaar van Mindable.
Reactie plaatsen