Mindtip 97 Ik of Zelf?

Wat is nou ons ik en wat ons zelf. Eigenlijk wel lastige termen. 

Je kunt die begrippen terugvinden in onze interne dialoog. Het ik is regelmatig in gesprek met het zelf en doet of wil wat met dat zelf"Ik ga wat beter voor m'n zelf zorgen." " Ik zou wat meer zelfvertrouwen willen hebben." "Ik vind mezelf, lelijk/ mooi, slim/dom." Eigenlijk een heel wonderlijke relatie. Beetje schizofreen lijkt wel. 

Volgens Jeremy Lent in zijn boek "The web of Meaning" is het alsof je linker hersenhelft in gesprek is met je rechter hersenhelft. Je linker hersenhelft is onze rationele, talige mind. Analytisch, controlerend en berekenend. 

De rechter hersenhelft staat voor een stromend, bezield bewustzijn. Gevoelens, neigingen, impulsen zintuigelijke sensaties. In het nu met hooguit herinneringen aan directe gebeurtenissen van vroeger, zich aandienend in het nu. Een beetje zoals andere zoogdieren het doen. Als er zich in het nu een trigger voordoet kan dat een herinnering oproepen aan een gebeurtenis uit het verleden. Niet op basis van een talige gedachte. 

Dat ik heeft een ontstaansgeschiedenis. Het ik ontstond vanuit een dualiteit die noodzakelijk was. De sociale context waarin de mens ging leven werd steeds complexer. En de mens moest zichzelf kunnen onderscheiden van de ander. 'Ik versus de ander' werd levensbehoud. Ik heb behoeftes, en de ander heeft behoeftes en die zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die van mij. Het ik moet leren van het verleden en plannen voor de toekomst. Noodzakelijk om de soort in stand te houden. 

Het ik werd dominant. Het zelf moet ook van alles van dat ik. Het zelf moet onder controle gehouden worden door dat ik. Het zelf heeft alle eigenschappen van 'zijn in het hier en nu'. De Stream of Consiousness. 

Deze kijk op ons ik en ons zelf is vooral een pleidooi om het zelf weer meer op de troon te zetten. Het zelf hoeft niet verbeterd te worden, sterker nog, het kan niet verbeterd worden. Verbeteren is een ik-ding. Niet genoeg zijn is een ik-ding. Het zelf is. (punt) 

Reanimeer je zelf door uit de rat-race te stappen, te mediteren, te voelen, te kijken, te lopen en lief te hebben. Over de schrijver
trainer, coach en eigenaar van Mindable.
Reactie plaatsen