Page content

article content

NLP trends

Je wilt een NLP practitioner opleiding volgen, je zoekt op internet, maar je loopt volledig vast in het aanbod. Dat is niet zo gek, hoor. Het is een wirwar van NLP instituten en informatie. En hoe vind je je weg daarin. Ik heb dit blog geschreven met de bedoeling je een beetje op weg te helpen om daar een weloverwogen keuze in te maken. 

Wat is NLP eigenlijk precies?

NLP is Neuro Linguïstisch Programmeren, een verzameling communicatie en psychologische technieken om de impact in je leven de verbeteren.

Wil je meer weten over NLP kijk dan eens op onze steeds meer uitdijende kennisbank

NLP op de fiets

Hoeveel NLP instituten zijn er in Nederland? 40 instituten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP, waarschijnlijk nog zo’n aantal van de American Board of NLP (ABNLP) en nog zo’n aantal is niet aangesloten bij één van deze verenigingen, omdat ze zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door één van beide.

Nederland is het dichtst bevolktste NLP-land ter wereld. Je kunt in Nederland eigenlijk altijd wel met de fiets naar een NLP opleiding of naar een NLP –coach. Want hoe is NLP gegroeid de afgelopen jaren. Toen ik in 1999 met NLP wou beginnen vroeg ik mijn toenmalige chef of het bedrijf misschien bereid was om mee te betalen aan die opleiding. Nadat hij bijgekomen was van de lach zei hij; NLP? Maar dat is toch allang niet meer van deze tijd? Wat zat hij er naast. Dat heb ik ervaren nadat ik toen besloot het zelf maar te financieren. De groei van het aantal NLP instituten bewijst dat het nog steeds in een belangrijke behoefte voorziet.

NLP versnippert en verzuilt

Net als alle andere bewegingen treed er na verloop van tijd verzuiling op. De discussies op de diverse forums over wie de echte of wie de beste is tussen al die instituten zijn niet van de lucht. Het is vaak een strijd tussen Old school versus New school.

De tijd waarin dominees van de kansel hun waarheid riepen. Maar de kaart is het gebied niet en we doen alles met de beste intentie. Als de focus blijf op ecologie en de wereld er een stukje beter maken, dan moeten we elkaar toch kunnen vinden.

In Nederland is de grootste vereniging de NVNLP. Eigenlijk een failliete club. Met een bestuur dat al jaren bestaat uit een voorzitter en een plaatsvervangend secretaris die daar de dienst uitmaken. Met onduidelijke criteria over de toelating van instituten en geen kwaliteitsbewaking bij de aangesloten instituten. Stelde vroeger het zegel van de NVNLP op je certificaat nog wat voor, tegenwoordig is dat een misleidende farce. Aan de ene kant is deze teloorgang van de NVNLP een aanwijzing voor onprofessioneel handelen van het bestuur, maar ik vermoed dat er meer aan de hand is.

Help! De grootste NLP vereniging van Nederland is een aanfluiting! Wat betekent dat dan!

Het zijn tekenen van een onvermijdelijke op handen zijnde transformatie in NLP – land. NLP is inmiddels ruim 45 jaar geleden ontwikkeld door Bandler en Grinder. Dus ontstaat er onvermijdelijk de discussie over wat NLP nu eigenlijk echt is en wie daar iets over mag zeggen. Bandler staat op het standpunt dat alleen hij echte NLP onderwijst. Sommige instituten houden krampachtig vast aan het oorspronkelijke curriculum terwijl juist anderen nieuwe elementen toevoegen.

Terug naar de oorsprong

NLP is al modellerend tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat de grondleggers NLP ontwikkeld hebben door excellente communicatoren te bestuderen en de strategieën te kopiëren. En dat is de kern van NLP.

Niet meer dan dat. Het betere jat-werk dus. En dat modelleren is juist één van de uitgangspunten van NLP. De vraag is of wat in 1970 excellent was dat nu nog steeds is. Juist op het gebied van psychologie en communicatie heeft de tijd natuurlijk niet stil gestaan. In tegendeel. De laatste 20 jaar is dit in een enorme stroomversnelling gekomen.

Modelleren is een mooi woord voor jatten. En zo is NLP ook ontstaan, modelleren wat werkt. En zo moeten we het ook houden, vertaald naar het nu.

Als het gaat over de N van Neuro gaat dan stond onze kennis over ons brein en onze neurologie stond in de jaren ’70 tig nog in de kinderschoenen. We konden nauwelijks in de hersenpan kijken, laat staan dat we daar zinnige dingen over konden zeggen. Nu staat de kennis over onze hersenen en ons bewustzijn nog steeds aan het begin, maar al wel mijlen verder dan de kennis 40 jaar geleden.

Over de L van linguïstisch is de laatste 20 jaar enorm veel onderzocht. De relatie tussen denken, taal en gedrag is onder andere in de RFT (Relational Frame Theorie) en ACT uitvoerig onderzocht. En daar zijn behoorlijk baanbrekende en opzienbarende ontdekkingen gedaan. Tot nu toe draait de NLP wereld voor een groot deel haar rug naar deze ontwikkelingen.

Dus terug naar de oorsprong betekent niet dat we terug moeten naar het gedachtengoed van Bandler en Grinder uit de jaren 70, maar dat we terug moeten naar ons uitgangspunt. Modelleren wat NU excellente communicatie is. Dus accepteren dat inzichten veranderen en loslaten wat achterhaald blijkt te zijn. Dat is echte vooruitgang.

Ieder NLP instituut pakt zijn niche.

Welk NLP instituut past bij mij? We zien veel instituten zich amechtig profileren. Ze pakken onderdelen van het verhaal en maken daar een mooie format van. Een beetje the American way, maar pas op dat dat niet verzand in window dressing. Is het wel werkelijk nieuw? Vooral gedreven door commercie probeert iedereen zijn niche te pakken. Vervolgens maken ze mooie certificaten waar een indrukwekkend zegel op zit. En timmeren die certificatie weer mooi dicht. Het gaat vooral om verdienmodellen en minder om echte vernieuwing.

Misschien weet je het niet, maar één van de succesvolste verhalen in dit verband is het ontstaan van EMDR. Francine Shapiro werkte begin jaren 80 bij Bandler als administratief medewerkster. Daar maakte zij kennis met Eye skating, een NLP techniek om trauma’s te verwerken. Zij noemde het Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR. Zij pakte dit vakkundig op zijn Amerikaans in en is er rijk mee geworden. Overigens dat doet niets af aan de effectiviteit van EMDR. Maar het is nog steeds niets nieuws!

EMDR is NLP!! Mooi verpakt!

Er zijn instituten die allerlei fusions aanbieden. NLP en Familieopstellingen is tegenwoordig heel hip, of NLP en Hypnose of NLP en Mindfulness.

Of NLP voor aparte doelgroepen, zoals NLP voor managers, NLP voor kinderen, NLP voor onderwijs, NLP voor de zorg.

Gaat NLP zelf wel mee?

NLP was heel vernieuwend, maar is het dat nog? Niet als het haar (Is NLP vrouwelijk?) ogen sluit voor de nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Zowel op het gebied van de inhoud als de vorm.

NLP trainer of teacher?

Nog steeds worden heel veel NLP trainingen gegeven op een frontale wijze. Met een trainer voor de groep die voornamelijk teacht, in plaats van de processen bij de deelnemers begeleidt en monitort. Dat kan ook niet als je werkt met groepen van 30 en meer deelnemers. Er wordt nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van moderne leermethodes, zoals elearning omgevingen, gebruik van video en webinars.

Europese NLP

Ondertussen is Europese NLP een serieuze stroming geworden. Veel NLP is nog steeds gestoeld op het Amerikaans, succes is een keuze, model. Gericht op individualisme en materialisme. Het idee van de totale maakbaarheid van de mens heeft ook een donkere kant. Bij het ontbreken van succes heb je dat ook volledig aan jezelf te danken. En hier krijgen wij, bij Mindable, jeuk van.

De Europese versie is fundamenteel anders. Met een socialer gezicht, spiritueler en meer gericht op geluk en purpose. Minder neo-liberaal, materialistisch, waarin het individu centraal staat en meer gericht op gezamenlijkheid en compassie. Het merendeel van de instituten is nog van Angelsaksische snit maar de menselijke maat is door veel nieuwe instituten teruggebracht. Voorbeelden van die laatste instituten zijn Arcturus in Kessel, België, Licht en de Boer uit Zutphen, het Response Instituut uit Roermond, Smara uit Cappelle aan de IJssel en Mindable uit Hoorn.

NLP, manipulatie of purpose

NLP kan nooit een doel op zich zijn. En dat is het ook niet. Maar wat overstijgt NLP? Voor de één is dat macht en invloed. In marketingland is NLP ook doorgedrongen.

Onder de noemer Neuromarketing zijn veel NLP technieken doorgedrongen tot de beinvloedings- en manipulatiewereld. Of wil je, en dat is de insteek van Mindable een bijdrage leveren aan een betere, liefdevollere wereld. Wij staan bij Mindable op het standpunt dat niets uit zichzelf ontstaat.

Jij ontvangt kennis en wijsheid omdat het je gegeven wordt, zodat jij het weer door kan geven. Pas dat krijg NLP echt betekenis. Dat noemen we de purpose, een betekenisvolle bijdrage leveren aan jouw omgeving. Wat is het hogere doel wat je wilt bereiken met NLP. Materialisme of geluk!

Ik hoor je denken, wat kan ik hier nu mee?

Van methode naar behoefte

Het zou mij niet verbazen als binnen een paar jaar de standaard NLP programma’s meer en meer vervangen zijn door fusionopleidingen, waarin naast de old school NLP technieken ook andere methodieken aangeboden worden die aansluiten bij de behoeften van de klant.

Tot nu toe bieden NLP instituten een programma aan en daar moet de deelnemer zich naar schikken. Die tijd lijkt voorbij. De NLP pracititoneropleidingen zijn er binnenkort nog voor de NLP nerds, maar daarnaast komen er meer en meer specialistische opleidingen voor specifieke doelgroepen. Kortlopend en modulair. Bouwstenen die door de deelnemers naar naar eigen inzicht kunnen worden gestapeld. De hele certifcatiestructuur zoals die nu bestaat zal vermoedelijk verdwijnen.

Van product naar membership

De deelnemers zullen zich geïnspireerd voelen door de filosofie van het instituut en niet meer zozeer door de afzonderlijke producten. Ze kopen geen afzonderlijke producten meer maar sluiten zich aan bij jouw community. Mindable is hier al volop mee bezig. Kijk maar eens op:

https://mindable.nl/community

Een lidmaatschap geeft je dan de mogelijkheid deel te nemen aan de modules, webinars, de ontmoetingsplek voor de deelnemers. En de meet-ups van gelijk gestemden.

Hoe kies je het juiste NLP instituut voor jou?

  1. Schrijf eerst eens voor jezelf op wat je precies verwacht van zo’n training. Wil je je vaardigheden als leidinggevende versterken, wil je beter leren communiceren, ben je vooral geïnteresseerd in bewustzijnsontwikkeling.
  2. Bedenk een aantal criteria waar de opleidingen aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de ervaring van de trainers, hoelang staan zijn al voor groepen, welke didactische ervaring en kennis hebben ze, is het instituut vernieuwend genoeg voor jou.
    Zoek op internet naar NLP instituten en bekijk de websites. Mijn ervaring is dat je ook moet kijken naar de mensen die daar trainen. Uiteindelijk gaat het om die persoonlijke insteek. Voel je je ok bij die snelle jongen of ga je voor inhoud en verdieping.
  3. Wil je snel vaardigheden leren, of zoek je de diepe transformatie.
  4. Wil je kennis of wil je integratie? NLP kun je uiteindelijk niet uit boeken leren. De waarde zit niet in de theorie. De waarde zit in de integratie van die kennis. En dat vraagt nogal wat. Laat je niet in de luren leggen door ronkende terminologieën. Ook trainers uit Amerika os andere exotische landen zijn geen garantie voor de juiste stappen in jouw proces. NLP trainingen in een ver en zonnig land zijn aantrekkelijk, maar misschien is dat zonnige land beter geschikt om met je lief vakantie te vieren.
  5. Doe een korte kennismakingsdag waar je niet alleen informatie krijgt over NLP maar waar je ook de kans krijgt om NLP en de begeleiding van de trainers te ervaren.
  6. Haastige spoed is zelden goed. Kies voor instituten die de tijd nemen. Er zijn opleidingen die de volledige NLP practitoner opleiding verzorgen in 8 dagen. Doe dat niet! Jouw systeem heeft tijd nodig, respecteer dat. Een inzicht heb je in een tiende van een seconde maar intergratie duurt veel langer. Weggegooid geld, tijd en energie!

Conclusie

Pfoei wat een hoop tekst en informatie. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Misschien denk je nu wel, ja die Kees heeft makkelijk praten. Wij van wc-eend je kent de uitdrukking. Dat snap ik.

Maar de verklaring is dat we (de mensen van en rondom Mindable) onze opleidingen geven uit een duidelijke visie. En die heb je nu gelezen. Voel je je daartoe aangetrokken, kom eens langs voor een bak koffie en maak ook live kennis met ons.

Denk je wat een gezever, even goede vrienden, zoals ik al aangaf het aanbod is gigantisch groot in NLP land, daar zit vast een instituut bij wat beter bij je past.

De vraag is. Wat ga jij doen om vorm te geven aan jouw mooiste wereld?

Geluk!

Comment Section

0 reacties op “NLP trends

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);