Page content

Milan Somers

milan

Milan Somers heeft meer dan 14 jaar ervaring met NLP en hypnose, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Als mens en in zijn functies als consultant, projectmanager en directeur heeft Milan een grote passie opgebouwd voor communicatie en het gedragsmatig handelen van mensen. Hij heeft deze onderwerpen verder bestudeerd door diverse opleidingen te volgen o.a. bij Arcturus, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, het New York Training Institute for NLP, Hypnosecentrum en Performance Partnership. Hij is o.a. opgeleid door Eric Schneider, Richard Bandler, en Anné Linden, grondlegster van het eerste NLP instituut ter wereld. Door Anné Linden is hij tevens opgeleid in Ericksoniaanse Hypnose en hij heeft zijn hypnose trainersopleiding gevolgd bij niemand minder dan David Sherpard. Met zijn Internationaal gecertificeerd trainerschap NLP en hypnose bezit hij alle kennis en vaardigheden om zijn missie uit te dragen. Hij weet op een oordeelloze, ontwapenende, heldere en inspirerende manier mensen te prikkelen en te stimuleren om meer uit zich zelf te halen, om op een andere, meer ruimte gevende manier naar zichzelf en de ander te kunnen kijken. Zijn overtuiging is dat je alleen jezelf tegenhoudt om het leven neer te zetten zoals je dat graag wilt leven. Milan wil mensen helpen om hier bewuster mee om te gaan.

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);