Wat is bewustzijnsontwikkeling?

Bewustzijnsontwikkeling gaat in essentie over de vraag: Wie ben ik? en Wat is de zin van mijn leven?

Je kunt zeggen dat in de volwassenheid, en dat is de doelgroep van Mindable, het proces van bewustwording zich langs een paar lijnen kan voltrekken. We hebben het dan over het proces/ vorm en natuurlijk niet over de inhoud, omdat we allemaal leven in verschillende contexten en met verschillende leergeschiedenissen.

We ontwikkelen ons, als we ons ontwikkelen ;) , langs een aantal stadia. Ieder hoger stadium is complexer, georganiseerder en meer gericht op eenheid.

Ieder stadium is als het ware een holon (deel-geheel). Het functioneert als zichzelf en is deel van iets groters. Het grotere deel adapteert het kleinere deel. (Chunking). Groei naar een volgend niveau vraagt loslaten en desidentificatie van het vorige niveau en de het verlangen en de herkenning van het volgende niveau. Dat is ook het mooie van het woord ont-wikkeling, het loslaten.

Je kunt pas de volgende stap zetten in je ontwikkeling als je het eerstvolgende stadium herkent. We hebben de neiging om dat aan ons verstand over te laten. Het probleem is vaak dat ons verstand zich identificeert met zichzelf en nooit bereid zal zijn dat op te geven. Kennis is identificatie. Betere bronnen van herkenning zijn aanwezigheid in de enige realiteit die er echt is, namelijk het hier en nu en daarin meer en meer synchroniciteit en symbolische aanwijzingen te herkennen.

Wat levert die ontwikkeling je op?
  • Meer eigenaarschap in je leven en ontwikkeling. Van slachtoffer tot regisseur van je eigen leven.
  • Meer verantwoordelijkheid, dwz meer mogelijkheid tot het geven van een 'antwoord' op dit uitdagende leven.
  • Meer vrede en compassie.
  • Je Dharma (je essentiële karakteristiek) ontdekken en leven.
Reactie plaatsen