Informatie NLP masterpractitioneropleiding
arrow_drop_up arrow_drop_down

Vooropleiding/ niveau voor de NLP masterpractitioneropleiding

Om aan de opleiding mee te kunnen doen moet je minimaal 18 jaar zijn is een Havo of MBO+ niveau vereist. Tevens is een NLP practitioner certificaat vereist. 

Om aan het certificatieblok deel te nemen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Om aan het certificatieblok deel te nemen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

Tenminste 144 uur (van de 168 uur) gezamenlijke training gevolgd hebben.

Eventuele verdere afwezigheid dient gecompenseerd te worden in overleg met de persoonlijke coach/ assistent trainer.

Tenminste 40 uur deelgenomen te hebben aan intervisie.


Tijdens het certificatieblok staan twee zaken centraal:

1 Persoonlijke Bewustwordingstraject presentatie

• Een presentatie kunnen geven van de eigen ontwikkeling op een geassocieerde manier.

• De eigen ontwikkeling zoveel mogelijk kunnen koppelen aan NLP-termen.

• Het kunnen aangeven van concrete voorbeelden en ervaringen met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling.

2 Het presenteren van je modelleer-opdracht. Het modelleren van iemand buiten de

opleiding. Deze modellering dient op schrift te worden verwoord en voorgedragen

worden aan de groep.


INHOUD VAN DE NLP MASTERPRACTITIONER OPLEIDING

METAPROGRAMMA’S

Hoe werkt je perceptie en cognitievegedragingen? Hoe filter en organiseer ik mijninformatie van de buitenwereld? Waar leg

ik telkens mijn aandacht op in mijn communicatie? Metaprogramma’s zijn patronen die iemands denken, voelen en handelen in bepaalde situaties kenmerkt. Sommige patronen werken in je voordeel, andere in je nadeel. Door het bewust inzetten van de metaprogramma’s kun je fundamentele veranderingen bij jezelf en anderen teweeg brengen.


CRITERIA, OFTEWEL WAARDEN

Of je je goed voelt, wordt mede bepaald door de waarden die je belangrijk vindt of niet. Deze waarden gebruik je om je

ervaringen te evalueren. Hoe meer je bewust wordt van deze drijvende krachten van ons onderbewuste, des te beter ben je in staat om sturing te geven aan je gedrag, communicatie en leven. In de NLP Master Practitioner word je geleerd om je waarden

te herkennen en op een positieve manier voor je te laten werken.


LOGISCHE NIVEAUS

Het proces van leren, veranderen en communiceren bestaat uit natuurlijke classificatie hiërarchieën. De logische niveaus

maken het mogelijk om op een ander niveau informatie toe te laten en dieperliggende patronen van ons gedrag en het effect op de omgeving bloot te leggen. Hoe hoger je in de logische niveaus verandert hoe groter het

effect op de omgeving. Verder word je je door het gebruik van de logische niveaus meer bewust van je denken, wie je bent en

welk levensdoel je hebt. 


OVERTUIGINGEN

Waarvan ben ik overtuigd? Wat is voor mij 100% waar? Welk effect heeft mijn denken op mijn eigen handelen? Overtuigingen

zijn veralgemeningen die je maakt over de werkelijkheid en voor waar aanneemt. Deze vormen de basis van onze

communicatie en gedragsmatig handelen. Je eigen overtuigingen zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor problemen die je

ervaart. In de NLP Master Practitioner maak je je beperkende overtuigingen zichtbaar en herschrijf je ze zodat ze juist ondersteunend voor je zijn.


STRUCTUUR VAN EMOTIES

Over emoties heb je geen controle, althans dat wordt vaak gedacht. Echter hebben emoties een bepaalde structuur. Door deze

structuur in kaart te brengen komen de emoties naar de oppervlakte waardoor je hier meer bewustzijn over krijgt en mee aan

de slag kunt. NLP gaat uit dat ‘negatieve’ emoties niet bestaan maar door het signaal te negeren, ze soms destructief kunnen

werken. Door het signaal te leren herkennen kun je je emoties nog beter omarmen.


TIJDLIJNEN

Een tijdlijn is een ruimtelijke beschrijving van hoe je eigen relatie met de tijd organiseert, 

begrijpt en ervaart. Het is een metafoor over e je visuele en auditieve beelden, lsook de gevoelsmatige aspecten van de

door jouw herinnerde ervaringen codeert en verwerkt (een plaats geeft). Deze benadering creëert heel wat creatieve mogelijkheden om veranderingen door te voeren. Fundamentele problemen en trauma’s kunnen op een relatief pijnloze manier door timelinewerk beter verwerkt en geïntegreerd worden. Het eindeloos meesleuren van een pijnlijk verleden behoort daardoor eveneens tot het verleden.


TAALPATRONEN

Tijdens de NLP Master Practitioner maak je een verdieping van taalpatronen ten opzichte van de NLP Practitioner. Deze verdieping heeft als voordeel dat rapport nog diepgaander kan worden opgebouwd.  Verder helpen de taalpatronen om

vastgezette gewoonten nog beter aan te pakken.


MODELLEREN

NLP is ontstaan vanuit modelleren, namelijk het leren van succesvolle communicators en therapeuten. Hoe doen ze nu precies

wat ze doen? Modelleren betekent het observeren en reproduceren van het succesvolle functioneren (denken, voelen en

optreden) van anderen. Modelleren vormt de basis voor versneld leren. Door je capaciteit

tot modelleren te ontwikkelen, ontwikkel je je vermogen tot leren. Je leert hoe je het best kan leren. Het wordt mogelijk (wat dan ook van wie dan ook) te leren op een ecologisch verantwoorde manier.Wij gebruiken cookies