arrow_drop_up arrow_drop_down

Familie-opstellingen bij Mindable

“Voel jij je vrij om je eigen weg te gaan? Heb jij het gevoel, dat jij zelf je eigen keuzes kunt en mag maken? Zo niet, wil je meer inzicht krijgen in wat er ten grondslag ligt aan je gedrag? "

Dan kan een familieopstelling uitkomst bieden! 

Wat is een familie-opstelling?

Als mens zijn wij verbonden aan ons systeem van herkomst, oftewel onze familie. Zelfs als onze familie er niet meer is, of als we de banden met familieleden hebben verbroken, blijven zij deel uitmaken van ons “systeem”.

Elke familie heeft zijn eigen geschiedenis, met mooie en minder mooie dingen. Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden kunnen, onbewust, grote invloed hebben op je gedrag vandaag de dag.

Een opstelling kan je inzicht verschaffen waarom je steeds doet wat je doet. De geschiedenis kun je niet veranderen, maar je kunt er wel anders mee omgaan, als je inziet waar dit gedrag vandaan komt.

Hoe gaat een opstelling? 

Bij de opstelling zijn meerdere personen aanwezig. Voorafgaand aan de familieopstelling, is er contact geweest tussen de inbrenger van de vraag en de begeleider, om belangrijke (familie)feiten te verzamelen. Hierdoor hoeft de vraagsteller (inbrenger) zijn/haar situatie op het moment van de opstelling niet voor de hele groep te vertellen. De vraagsteller wordt uitgenodigd om uit de groep aanwezigen representanten te kiezen voor zichzelf en zijn/haar familieleden en deze op te stellen in de ruimte. De vraagsteller neemt plaats en aanschouwt wat zich voor hem/haar ontvouwt. Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Door veranderingen in de opstelling aan te brengen, ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten binnen het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken wat nog niet voltooid was, of bijeen te brengen wat gescheiden of verloren was.


Er kunnen persoonlijke (privé) en professionele (loopbaan) vraagstukken worden onderzocht. Een vraag hoeft niet altijd te resulteren in een opstelling van representanten uit het familiesysteem, er kan ook uit een ander systeem worden opgesteld.- 

Locatie, tijden en trainer

De opstelling wordt gegeven bij Mindable in Hoorn. Louise de Colignylaan 2 


Datum: wordt opnieuw gepland


Opsteller: Inèza Messack
Investering

Inbrenger van een vraag: Euro 45,-

Representant/geïnteresseerde : Euro 15,-


We bezitten een CRKBO- registratie. In het het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW.

Dit bedrag is inclusief materiaal, toegang tot de leeromgeving, koffie en thee. Exclusief lunch en verblijf. 

Reserveer nu je plek! 

Wij gebruiken cookies